NZLokaal voor de Noordwijkerhoutse gemeenteraad

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 valt er iets nieuws te kiezen in Noordwijkerhout en De Zilk! Onder de naam NZ Lokaal, wat staat voor Noordwijkerhout De Zilk Lokaal, doet een lokale politieke partij mee. Een groep enthousiaste inwoners vindt dat het tijd is voor een echt lokaal geluid, zonder met een schuin oog naar Den Haag te kijken. Een belangrijk punt voor NZ Lokaal is dat Noordwijkerhout en De Zilk samen één zelfstandig dorp vormen, het dorpskarakter moet behouden blijven en daar past geen grootschalige woningbouw meer bij. Voor het voormalige Bavo terrein in Noordwijkerhout dient een […]