Schriftelijke vragen in gevolge artikel 39RvO

SCHRIFTELIJKE VRAGEN IN GEVOLGE ARTIKEL 39RvO Aan: Het college van B&W Onderwerp: Openbare orde en veiligheid Datum: 20 april 2019 Aanleiding Binnen relatief korte tijd is er sprake geweest van onrust, overlast en criminaliteit binnen de kern van Noordwijkerhout: Ø Op donderdag 18 april was er (wederom) sprake van (poging tot) brandstichting aan de achterzijde van het monumentale Bavogebouw, waarvoor politie en brandweer is uitgerukt Ø In de nacht van 19 op 20 april werden (wederom) in het centrum van Noordwijkerhout bloembakken vernield en omver getrokken, waarna de inhoud over de straat werd verspreid Ø Recent was er (wederom) sprake […]

Ook bij de Statenverkiezingen kunt u Lokaal stemmen!

Ook bij de Statenverkiezingen kunt u Lokaal stemmen! Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart aanstaande zult u ook lokaal kunnen stemmen. De “Lokale Partijen in Zuid-Holland”, afgekort als LPZH doen mee onder lijst nummer 16. Dat is goed nieuws voor alle stemgerechtigden die lokale partijen een warm hart toedragen. Inzet van de LPZH is, dat het lokale geluid gehoord wordt in de provincie. Dat lokale geluid is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld besloten wordt hoe wegen lopen en waar gemeenten huizen of kantoren mogen bouwen. Maar ook bijvoorbeeld waar windmolens gebouwd mogen worden. De provincie beslist in feite over […]

NZLokaal kiest voor nieuw onderzoek

NZLokaal kiest voor nieuw onderzoek Tijdens de raadsvergadering van 19 februari werd gesproken over de nieuwe gemeentelijke belastingtarieven voor dit jaar. Na de fusie moeten de tarieven voor alle inwoners en bedrijven gelijk worden. In dit zelfde voorstel moest dus ook worden besloten over het nieuwe tarief voor de OZB (onroerende zaak belasting). De OZB werd binnen de oude gemeenten heel verschillend berekend. Zo betaalden eigenaren van een bedrijfspand via de OZB in het oude Noordwijk een extra opslag voor het ondernemersfonds. In Noordwijkerhout kende men dat niet. Maar de eigenaren van bedrijfspanden zijn het niet met elkaar eens. Binnen […]