Ook bij de Statenverkiezingen kunt u Lokaal stemmen!

Ook bij de Statenverkiezingen kunt u Lokaal stemmen! Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart aanstaande zult u ook lokaal kunnen stemmen. De “Lokale Partijen in Zuid-Holland”, afgekort als LPZH doen mee onder lijst nummer 16. Dat is goed nieuws voor alle stemgerechtigden die lokale partijen een warm hart toedragen. Inzet van de LPZH is, dat het lokale geluid gehoord wordt in de provincie. Dat lokale geluid is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld besloten wordt hoe wegen lopen en waar gemeenten huizen of kantoren mogen bouwen. Maar ook bijvoorbeeld waar windmolens gebouwd mogen worden. De provincie beslist in feite over […]

Raadscolumn: Terugblikken en vooruit kijken!

Raadscolumn Jaap de Moor (NZLokaal): ‘Terugblikken en vooruit kijken!’ Als (voormalig) officier van justitie interesseer ik mij al enkele decennia voor de plaatselijke politiek. In twee periodes was ik raadslid in Noordwijkerhout vanuit de gedachte dat politiek niet alleen maar het speeltje mag zijn van enkele notabelen. Dus goed contact met de achterban en niet praten over inwoners, maar mét inwoners! NZLokaal grootste partij  Zelf ben ik hier niet “geboren en getogen”, maar wel inmiddels (zonder ooit een “inburgeringscursus” te hebben gevolgd) aardig geworteld, gesetteld en ingeburgerd. Vanaf 1 januari 2019 ben ik raadslid en fractievoorzitter van NZLokaal in de […]

NZLokaal kiest voor nieuw onderzoek

NZLokaal kiest voor nieuw onderzoek Tijdens de raadsvergadering van 19 februari werd gesproken over de nieuwe gemeentelijke belastingtarieven voor dit jaar. Na de fusie moeten de tarieven voor alle inwoners en bedrijven gelijk worden. In dit zelfde voorstel moest dus ook worden besloten over het nieuwe tarief voor de OZB (onroerende zaak belasting). De OZB werd binnen de oude gemeenten heel verschillend berekend. Zo betaalden eigenaren van een bedrijfspand via de OZB in het oude Noordwijk een extra opslag voor het ondernemersfonds. In Noordwijkerhout kende men dat niet. Maar de eigenaren van bedrijfspanden zijn het niet met elkaar eens. Binnen […]

Rondetafelgesprek: gesprek en presentatie

Dinsdag 5 februari krijgt u als inwoner van de nieuwe gemeente de gelegenheid om te luisteren naar presentaties. Hier is de mogelijkheid om mee te praten over nieuw beleid onder de noemer; Rondetafelgesprek. Dit nieuwe vergadermodel bestaat uit twee onderdelen; het Rondetafelgesprek en de Presentatie. Hoe dit werkt, kun u via deze link bekijken: Nieuw vergadermodel gemeenteraad gemeente Noordwijk Het Rondetafelgesprek begint altijd met 15 minuten inspraak. U kunt alleen inspreken over de onderwerpen, die op de raadsagenda van 19 februari staan. Als u wilt inspreken, moet u zich aanmelden. Dit kan tot dinsdag 5 februari 12.00 uur via: griffie@noordwijk.nl Via deze link komt […]