Een roerige periode

Het valt niet altijd mee. Als relatief verse lokale partij komt er in de aanloop naar de verkiezingsperiode veel op ons af. Als we ‘gewoon’ Noordwijkerhout gebleven waren dan zou het al een kluif geweest zijn, maar met de fusie op handen komen er vragen op ons af als: Hoe gaan we ons opstellen in de nieuwe raad? Gaan we alleen meepraten wanneer onze eigen kernen Noordwijkerhout of De Zilk op de agenda staan? Dat betekent dat we meer dan de helft van de tijd onze mond moeten houden…. niet helemaal onze stijl. We hebben dan ook gekozen voor een […]

NZLokaal heeft nieuwe website!

NZLokaal gaat het nieuwe jaar tegemoet met een nieuwe website en een nieuwe bestuursvoorzitter. Per 1 juli 2017 heeft André van der Vossen het stokje overgenomen van Vincent Smit. Als partij gaan we het nieuwe jaar tegemoet met veel energie en ambitie, waarbij wij in het fusieproces met de gemeente Noordwijk op  zullen komen voor met name de belangen van onze gemeente en de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk. Ook binnen de nieuwe gemeenteraad van de gefuseerde gemeente zullen wij als partij zelfstandig blijven en rekenen daarbij op uw steun! Stemmen op NZLokaal zijn stemmen op inwoners van Noordwijkerhout. […]

Blauwalgen in het Oosterduinse Meer

De fractie van NZlokaal heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Noordwijkerhout over de bestrijding van blauwalgen in het Oosterduinse Meer. De proef, die nu wordt toegepast door toediening met waterstofperoxide, moet meerdere malen per jaar herhaald worden en er kunnen vragen gesteld worden bij de effectiviteit van deze methode van symptoombestrijding. Uit onderzoek blijkt, dat de oorzaak voor de vervuiling met blauwalgen gevonden moet worden in de jarenlange toevoer van grondwater vanuit de polder het Langeveld. Vooral reststoffen uit de bollenteelt, zoals nitraten en fosfaten zouden daar debet aan zijn. De […]