Vragen bestrijding blauwalg Oosterduinse Meer

maandag, 01 augustus 2016 10:40 De fractie van NZlokaal heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Noordwijkerhout over de bestrijding van blauwalgen in het Oosterduinse Meer. De proef, die nu wordt toegepast door toediening met waterstofperoxide, moet meerdere malen per jaar herhaald worden en er kunnen vragen gesteld worden bij de effectiviteit van deze methode van symptoombestrijding. Uit onderzoek blijkt, dat de oorzaak voor de vervuiling met blauwalgen gevonden moet worden in de jarenlange toevoer van grondwater vanuit de polder het Langeveld. Vooral reststoffen uit de bollenteelt, zoals nitraten en fosfaten zouden daar debet […]

Nieuw burgerraadslid

NZLokaal heeft Jan van der Kroft voorgedragen om vanaf september 2016 actief te worden als burger raadslid. Hij vervangt hiermee Lisette van der Vossen die wegens persoonlijke omstandigheden tijdelijk als burgerraadslid is gestopt. Jan van der Kroft is al langere tijd betrokken bij NZLokaal en o.m. lid van het bestuur. Jan is bestuurskundige en heeft in verschillende functies gewerkt bij gemeenten en bij de provincie Zuid-Holland. Jan is met pensioen en maatschappelijk actief voor natuur- en milieu-organisaties. Jan woont sinds 2004 in Noordwijkerhout. De politiek is er voor de inwoners van Noordwijkerhout en De Zilk, vindt Jan, luisteren naar wat […]

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 valt er iets nieuws te kiezen in Noordwijkerhout en De Zilk!

Onder de naam NZ Lokaal, wat staat voor Noordwijkerhout De Zilk Lokaal, doet een lokale politieke partij mee.   Een groep enthousiaste inwoners vindt dat het tijd is voor een echt lokaal geluid, zonder met een schuin oog naar Den Haag te kijken.Een belangrijk punt voor NZ Lokaal is dat Noordwijkerhout en De Zilk samen één zelfstandig dorp vormen, het dorpskarakter moet behouden blijven en daar past geen grootschalige woningbouw meer bij. Voor het voormalige Bavo terrein in Noordwijkerhout dient een passende invulling gevonden worden met veel mogelijkheden om te recreëren.De BollenRaad, een samensmelting van gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen […]

NZLokaal voor de Noordwijkerhoutse gemeenteraad

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 valt er iets nieuws te kiezen in Noordwijkerhout en De Zilk! Onder de naam NZ Lokaal, wat staat voor Noordwijkerhout De Zilk Lokaal, doet een lokale politieke partij mee. Een groep enthousiaste inwoners vindt dat het tijd is voor een echt lokaal geluid, zonder met een schuin oog naar Den Haag te kijken. Een belangrijk punt voor NZ Lokaal is dat Noordwijkerhout en De Zilk samen één zelfstandig dorp vormen, het dorpskarakter moet behouden blijven en daar past geen grootschalige woningbouw meer bij. Voor het voormalige Bavo terrein in Noordwijkerhout dient een […]