Dick is geboren in Lokeren ( België ) en in 1950 “geëmigreerd” naar Nederland.  

Hij trouwde, kreeg drie kinderen en werkte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken waar hij landelijk specialist werd in de personele beveiliging. Inmiddels geniet hij van zijn zeven kleinkinderen. In 1971 verhuisde hij naar Noordwijkerhout en woont nu met een persoonlijke gedoogbeschikking al twintig jaar op Sollasi. 

“Eenmaal in Noordwijkerhout ben ik  ononderbroken via besturen van de Prinsenhofschool, VVSB, Jozef- en Victorparochie en  van een politieke partij actief geweest.  Waarom? Omdat het mooier is iets voor de maatschappij te doen dan af te wachten of de maatschappij wat voor jou doet.  Ook hier op Sollasi is meer dan voldoende ruimte voor en behoefte aan belangenbehartiging. Wat zou het mooi zijn als meer mensen hier langere tijd mogen wonen.  NZLokaal wil zich daarvoor inzetten.

Net als Noordwijkerhout heeft ook  NZLokaal mijn hart gestolen. In de nieuwe situatie wil ik me met name inspannen voor huisvesting van ouderen en starters; een niet onbelangrijk onderdeel in mijn huidige en onze nieuwe  woongemeenschap; een ultieme uitdaging.                                                                

Stem NZ/Lokaal, dan weet u uw Noordwijkerhouts belang zeker behartigd.”