Graag willen wij van NZLokaal onze redenen geven waarom wij tegen de aankoop van het perceel van Tuinextra waren.

De redenen hiervoor zijn de volgende:

Ten eerste zou het kapitaalvernietiging zijn om een bedrijf inclusief opstallen te kopen en dan meteen de opstallen af te breken.

Ten tweede zou het perceel in de eerste instantie gebruikt gaan worden als parkeerplaats voor de strandpendelbus, waar weinig of geen opbrengsten uit voort komen. Er zijn ook andere locaties voor dit doel geschikt.

De andere bestemmingen voor het perceel waren onuitgewerkt en onduidelijk.

NZLokaal vond het niet verantwoord om daar zoveel geld aan uit te geven. Een project waar onze eigen inwoners weinig aan hebben.

In de raadsvergadering waar hierover is gesproken heeft NZLokaal dan ook tegen de aankoop gestemd. Aan het eind van de vergadering bleek een meerderheid van 13 tegen 12 daar ook zo over te denken. Besloten is dus op dat moment om het perceel niet aan te kopen.

Vervolgens besloot een aantal andere partijen in het daaropvolgende paasweekend om de vergadering over te gaan doen en nog een keer te stemmen.  Hier waren wij het totaal n

iet mee eens! Blijkbaar kwam de uitkomst van de eerste raadsvergadering voor sommige partijen niet uit, terwijl in de kern niets was veranderd: er werd een enorm bedrag gevraagd voor het parkeren van toeristen voor een bijna gratis strandpendelbus en verder uiterst onzekere bestemmingen. Hier zouden miljoenen over de brug worden gegooid.

Omdat verschillende mensen die eerder tegen het voorstel waren de tweede avond niet aanwezig konden zijn, zou deze stemming een andere uitkomst krijgen. De voorstanders van aankoop konden op deze wijze hun mening op oneigenlijke wijze erdoor drukken.

NZLokaal had hier al via ma

ils, app en telefonisch tegen geprotesteerd. Er werd echter besloten om dit toch door te zetten. Als dit de manier van politiek bedrijven is dan kunnen wij ook nog wel een paar punten opnoemen die we over zouden willen doen waarvan onze inwoners meer profijt zouden hebben. Denk aan een volledig nieuwe Schelft.
Voor NZLokaal is dit geen manier van eerlijke politiek bedrijven. Wij zijn de tweede vergadering om deze reden niet aanwezig geweest.

Tijdens deze tweede vergadering hebben de tegenstemmers besloten hun standpunt te handhaven, en hebben uiteindelijk besloten de vergadering voor de stemming te verlaten. Om deze reden kon  er geen nieuw besluit  worden genomen.

NZLokaal is tevreden over deze uitkomst.

Met vriendelijke groet,

Karin Meiland

NZLokaal