NZLokaal is een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI).
Door de registratie als ANBI bij de belastingdienst kan de contributie van een lid als gift worden aangemerkt. Onder bepaalde voorwaarden kan deze gift dan als aftrekpost worden opgevoerd.

Naamstelling
Politieke Vereniging Noordwijkerhout De Zilk Lokaal – verkort NZLokaal

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) alswel het fiscaal nummer van is 853461107

Contactgegevens
NZLokaal
Dr. Ariënsstraat 11
2211 BA Noordwijkerhout
info@nzlokaal.nl

Doelstelling
NZLokaal heeft als doel:

  • het creëren van optimale leefomstandigheden voor de inwoners van de gemeente Noordwijk
  • de burgers van Noordwijkerhout, De Zilk, Noordwijk Binnen en Noordwijk aan Zee, zijnde de gemeente Noordwijk, optimaal de kans te bieden een bijdrage te leveren aan de politieke en maatschappelijke besluitvorming in de gemeente Noordwijk.

Statuten – Artikel 2.1a en 2.1b
Huishoudelijk Reglement

Bestuurssamenstelling
Voorzitter – Jaap de Moor
Secretaris – Aart de Jong
Penningmeester – Jacques van Diemen
Leden – Paul Kettenis

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen GEEN beloning voor hun werkzaamheden.

Notulen jaarvergadering 2020

Financieel overzicht 2019