Vacant
Voorzitter
Aart de Jong
Secretaris
De nieuwe gemeente Noordwijk bestaat uit vier kernen. Het oude Noordwijk, als bruisende gemeente, gaat tot nu toe heel veel aandacht uit. Daarom vind ik het noodzaak om op te komen voor de inwoners van Noordwijkerhout en de Zilk. Opkomen voor de belangen van deze kernen. Dit alles onder het credo 'helder, zichtbaar en betrokken'.
Jacques van Diemen
Penningmeester
Als penningmeester van onze lokale partij NZLokaal zorg ik voor de cijfertjes. Dat kan ik niet alleen, maar met iedereen die NZLokaal een warm hart toedraagt. Samen staan we sterk voor de kernen Noordwijkerhout en De Zilk maar ook voor de kernen Noordwijk-Binnen en Noordwijk aan Zee. Onze lijfspreuk zal ons hier bij helpen; HELDER, ZICHTBAAR en BETROKKEN.
Vacant
Bestuurslid
Vacant
Bestuurlid

Het bestuur van NZLokaal is belast met het besturen van de vereniging/partij! Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Taken van het bestuur zijn o.a.:

· Is belast met het besturen van de vereniging;

· Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering;

· Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester;

· Het bestuur is belast met het opstellen van het partij- en/of verkiezingsprogramma;

· Het bestuur is belast met het samenstellen van de kandidatenlijst voor verkiezingen;

· Jaarlijks wordt tenminste éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering uitgeschreven.

Volledige uitwerking van bovenstaande is vastgesteld in de Statuten van de vereniging NZLokaal.