Untitled
Voorzitter
Bekijk de voorstelvideo!
Aart de Jong
Secretaris
Jacques van Diemen
Penningmeester
Bekijk de Promo!
Jan van der Kroft
Bestuurslid
Bekijk de Promo!
Paul Kettenis
Bestuurslid

Het bestuur van NZLokaal is belast met het besturen van de vereniging/partij! Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, penningmeester en secretaris.

Taken van het bestuur zijn o.a.:

· Is belast met het besturen van de vereniging;

· Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering;

· Het dagelijks bestuur wordt gevormd door voorzitter, secretaris en penningmeester;

· Het bestuur is belast met het opstellen van het partij- en/of verkiezingsprogramma;

· Het bestuur is belast met het samenstellen van de kandidatenlijst voor verkiezingen;

· Jaarlijks wordt tenminste éénmaal per jaar een algemene ledenvergadering uitgeschreven.

Volledige uitwerking van bovenstaande is vastgesteld in de Statuten van de vereniging NZLokaal.