Column Lisette van der Vossen: Uitdaagrecht

De samenleving verandert, en de rol van de gemeente verandert ook. Voorheen werd in het gemeentehuis bepaald waar de bomen in uw straat werden geplant, en kon het lang duren voordat uw kapot gereden straat gerepareerd was. Tegenwoordig wordt u opgeroepen om mee te denken met de inrichting van uw wijk. En gebroken stoeptegels of volle vuilcontainers kunt u melden op fixi.nl. Dan wordt het snel ‘gefixt’.

Inwoners nemen zelf initiatief

U als inwoner wordt actiever betrokken bij uw leefomgeving en de gemeente krijgt een meer ondersteunende rol. Zo kunnen inwoners zelf het initiatief nemen voor het opnieuw inrichten van de groenstrook in hun straat. De gemeente zorgt dan voor de bomen en struiken, en de begeleiding. Voorbeelden zijn te vinden aan de Parnassialaan en het Julianaplein in Noordwijkerhout. Hier hebben buurtbewoners elkaar opgezocht en helpen ze zelf mee met het planten en het onderhoud.

Inwoners nemen taken over

Een volgende stap is dat wijkverenigingen een eigen budget krijgen en de wijkbewoners zelf bepalen waar ze het geld aan uitgeven. Worden het nieuwe bomen, of toch nieuwe speeltoestellen? En in steeds meer gemeenten is het ‘Uitdaagrecht’ of ‘Right to Challenge’ ingevoerd. Hierbij nemen inwoners taken over van de gemeente, omdat ze denken dat zij het beter, goedkoper of efficiënter kunnen. Bijvoorbeeld de inrichting en het beheer van het groen, de inrichting van hun straat of het beheer van de sporthal. Deze inwoners krijgen dan het beschikbare budget en ondersteuning van de gemeente.

Betrokkenheid, enthousiasme en saamhorigheid

In november heeft de gemeenteraad een voorstel aangenomen om dit uitdaagrecht toe te passen voor het groenonderhoud. Wat mij betreft kan de gemeente op veel meer terreinen uitgedaagd worden. Inwoners zijn heel goed in staat om mee te denken omdat ze de plaatselijke situatie beter kennen. Het gezamenlijk oppakken van een project in de eigen buurt zorgt voor veel blijvende betrokkenheid, enthousiasme en saamhorigheid. Ook de uitvoering is vaak beter en goedkoper dan wanneer de gemeente het zelf zou doen.

Dus ik daag u uit om met een initiatief te komen voor uw buurt of wijk, en daarmee de gemeente uit te dagen. Want samen maken we Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk!