Doris van Kampen

In het dagelijkse leven ben ik als zelfstandig ondernemer actief als rijinstructeur.
Al 40 jaar heb ik daarbij mijn eigen autorijschool Margreth.
Ik ben trotse moeder van dochter Lianne en woon al mijn hele leven in Noordwijkerhout,
Het onderwerp verkeersveiligheid gaat mij nauw aan het hart.
Ik ben voorzitter van Veilig Verkeer Nederland voor deze regio en betrokken bij tal van projecten als verkeersexamens op de basisschool, maar ook voor ouderen.
Voor mij is het van belang, dat Noordwijkerhout als gemeenschap zijn eigen identiteit kan behouden, waarbij ik me graag wil inzetten voor een goed contact tussen inwoners en de gemeente.
Verder zijn voor mij speerpunten verkeersveiligheid en voldoende aandacht voor sociale woningbouw in de nieuwe fusiegemeente.