Het perspectief van de gemeente Noordwijk

De gemeenteraad heeft in juli de Perspectiefnota 2021 behandeld. Dit document bevat de uitgangspunten voor de gemeentebegrotingen van de komende vier jaar, van 2021 tot en met 2024. Uit de Perspectiefnota blijkt dat de financiële vooruitzichten voor onze gemeente goed zijn. Hoewel we nog een slag om de arm moeten houden voor de gevolgen van de corona-crisis en voor de bijdragen van het Rijk vanaf 2022.

Dat het financieel goed gaat, daar is de fractie van NZLokaal blij mee. In tegenstelling tot andere gemeenten heeft Noordwijk op dit moment gelukkig geen geldzorgen! Drie andere zaken vragen wel onze aandacht. Dat is de schaarse ruimte in onze gemeente, dat is het welzijn van de inwoners, en dat is samen leven met elkaar.

Een woning voor iedereen
Het is fijn wonen in alle kernen van Noordwijk. Dorpen met ieder een eigen karakter, omringd door zee, duinen, bollenvelden en meren. Met grote steden op een steenworp afstand zijn we buiten in de Randstad. Aantrekkelijk voor toeristen èn voor inwoners. Dus onze bevolking groeit.

Daarnaast blijven ouderen langer zelfstandig thuis wonen, groeit het aantal eenpersoonshuishoudens, net als het aantal eenoudergezinnen. Dus de behoefte aan woningen groeit nog harder dan het aantal inwoners.

Onze lokale economie steunt op twee belangrijke pijlers: de bollen- en bloementeelt en het toerisme. Beide sectoren maken veel gebruik van tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten. Fatsoenlijke woningen voor deze mensen vinden wij belangrijk. Want we gunnen deze harde werkers betere huisvesting dan met zijn achten in een eengezinswoning. Tegelijkertijd gunnen we datzelfde huis ook aan de Noordwijkse starters die nu geen betaalbare woning kunnen vinden. De basis van onze lokale welvaart, buitenlandse arbeid, zorgt nu voor extra druk op de woningmarkt. Dat willen we oplossen met flexibele huisvesting voor deze tijdelijke inwoners, bij voorkeur op of in de buurt van de bedrijven waar deze krachten werken.

Fractieleden NZLokaal

Open ruimte open laten
NZLokaal wil niet dat de dorpen in onze streek aan elkaar groeien. Dat betekent dat we zo goed mogelijk gebruik maken van het bestaande dorpsgebied. Dus dat we woningen bouwen in de panden en op de percelen die leeg komen. Dat kunnen ook tijdelijke woningen voor bijvoorbeeld jongeren of spoedzoekers zijn. Op ons initiatief wordt het terrein van de voormalige Zeestroomschool hiervoor gebruikt en wordt er actief gezocht naar andere locaties in Noordwijk.

Bouwen in de bestaand dorpskernen geeft vaak meer weerstand dan bouwen in het agrarisch gebied. Daarom roepen wij onze inwoners op om verder te kijken dan uw eigen belang en uw eigen straat: iedereen heeft een dak boven zijn hoofd nodig. Wel vindt NZLokaal dat de initiatiefnemer de verplichting heeft om de omwonenden in een vroeg stadium op te zoeken en bij het plan te betrekken. En dat de gemeente ervoor zorgt dat er een goede samenspraak ontstaat. Zo maken we samen Noordwijk.

Wonen in een fijne buurt
Minstens zo belangrijk als een dak boven je hoofd, is de plek waar je huis staat. Het is fijn wonen in een schone en groene buurt waar je de buren kent. Buurtgroen zorgt voor een beter woonklimaat en bevordert de sociale samenhang. Mensen kunnen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen met elkaar spelen. En als buurtbewoners meedoen in de inrichting en het onderhoud, leren ze elkaar beter kennen. Daardoor wordt de buurt veiliger en voelen we dat ook zo. We zijn blij dat het achterstallig onderhoud van het groen in Noordwijkerhout en De Zilk wordt aangepakt. Want als het er netjes uitziet, blijft het ook netjes.

Bewegen, sporten en elkaar ontmoeten
Tijdens de corona-crisis is meer dan ooit gebleken dat het belangrijk is om een goede lichamelijke conditie te hebben. Daarom is NZLokaal voorstander van meer mogelijkheden voor bewegen en sporten, voor jong en oud. Wij maken ons sterk voor de aanleg van meer sportvoorzieningen in de open lucht, voor goede sportaccommodaties en voor meer steun voor sportverenigingen. We hebben de meerderheid van de gemeenteraad achter ons plan voor een beweegtuin aan de Pilarenlaan gekregen. Ook zijn we voor de renovatie van De Schelft en willen we de subsidie voor de sportverenigingen verhogen. Daarnaast vindt NZLokaal ook andere organisaties die het welzijn van de inwoners bevorderen door ontmoeting, creativiteit, kunst of cultuur, meer subsidie moeten krijgen. Helaas is de meerderheid van de raad het hier (nog) niet mee eens.

Prettig samen leven
We wonen met steeds meer Noordwijkers, Noordwijkerhouters en Zilkers in onze mooie gemeente. Daarom vindt NZLokaal het belangrijk dat we prettig met elkaar samen leven. Dat we elkaar kennen en rekening met elkaar houden. Het is goed als we oog hebben voor de verschillen, maar dat hoeft niet te betekenen dat we in ‘wij’ en ‘zij’ denken. Het wordt er niet leuker op als we elkaar steeds de maat nemen. Hier ligt een belangrijke rol voor u als inwoner en ook voor het gemeentebestuur: het bestuur moet het goede voorbeeld geven. Hoe beter de raadsleden en collegeleden samenwerken, hoe beter wij de Noordwijkse samenleving kunnen dienen. Want samen zijn we Noordwijk.