NZLokaal kiest voor nieuw onderzoek

Tijdens de raadsvergadering van 19 februari werd gesproken over de nieuwe gemeentelijke belastingtarieven voor dit jaar. Na de fusie moeten de tarieven voor alle inwoners en bedrijven gelijk worden.

In dit zelfde voorstel moest dus ook worden besloten over het nieuwe tarief voor de OZB (onroerende zaak belasting). De OZB werd binnen de oude gemeenten heel verschillend berekend. Zo betaalden eigenaren van een bedrijfspand via de OZB in het oude Noordwijk een extra opslag voor het ondernemersfonds. In Noordwijkerhout kende men dat niet.

Maar de eigenaren van bedrijfspanden zijn het niet met elkaar eens.

Binnen het debat volgde de fractie van NZLokaal de lijn van de coalitie. Volgens de coalitie is nooit echt betrouwbaar onderzocht wat de eigenaren van bedrijfspanden willen.

Een meerderheid van de raad besloot tot:  “nee, tenzij”. Dus er wordt geen extra opslag geheven voor een ondernemersfonds, tenzij een onderzoek anders aangeeft.

Wel zal de gemeente een goede en betrouwbare enquête gaan uitvoeren.  Daarna wordt bekeken of er alsnog een ondernemersfonds komt.

Jaap de Moor Fractievoorzitter