NZLokaal voor de Noordwijkerhoutse gemeenteraad

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014 valt er iets nieuws te kiezen in Noordwijkerhout en De Zilk! Onder de naam NZ Lokaal, wat staat voor Noordwijkerhout De Zilk Lokaal, doet een lokale politieke partij mee. Een groep enthousiaste inwoners vindt dat het tijd is voor een echt lokaal geluid, zonder met een schuin oog naar Den Haag te kijken.

Een belangrijk punt voor NZ Lokaal is dat Noordwijkerhout en De Zilk samen één zelfstandig dorp vormen, het dorpskarakter moet behouden blijven en daar past geen grootschalige woningbouw meer bij. Voor het voormalige Bavo terrein in Noordwijkerhout dient een passende invulling gevonden worden met veel mogelijkheden om te recreëren.

De BollenRaad, een samensmelting van gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen en Noordwijkerhout, zien de initiatiefnemers als een verkeerde stap. De volledige huidige gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor doorgaan met dit plan, in een Bollen4. Willen we dat straks de gemeenteraadsleden uit andere Bollenstreek gemeenten bepalen wat er in Noordwijkerhout moet gebeuren? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat een niet democratisch gekozen orgaan straks aan ons Zilkers en Noordwijkerhouters oplegt, bijvoorbeeld meer te bouwen of een belangrijke weg aan te leggen terwijl dit indruist tegen de lokale belangen.

De gemeente Noordwijkerhout heeft het financieel goed op orde, de gemeente bruist van het verenigingsleven. Dat zijn zaken die NZLokaal wil ondersteunen. Vrijwilligers moeten geholpen worden door de gemeente i.p.v. geconfronteerd worden met financiële voorwaarden en nog meer regels.

Doe mee met de initiatiefnemers, waaronder Richard Brouwer en Sjaak van den Berg, maak gerust contact via info@nzlokaal.nl