Wijziging in Fractie NZLokaal

Het bestuur van NZLokaal maakt bekend dat de heer De Moor per 1 januari 2020 geen deel meer uitmaakt van de fractie van NZLokaal. De heer De Moor heeft deze beslissing genomen, nadat hij tot zijn spijt heeft moeten constateren dat de fractie van NZLokaal en hij niet meer op één lijn zaten wat betreft de samenwerking.

De heer De Moor zal zich als raadslid vanuit een nieuwe fractie – met als aanduiding ‘Fractie de Moor’ – blijven inzetten voor de behartiging van de lokale belangen van de gemeente Noordwijk. Wij betreuren de gang van zaken en gaan ervan uit dat er een constructieve samenwerking zal zijn, zowel binnen de raad als met het college.

Het bestuur dankt Jaap de Moor voor zijn jarenlange bijdrage en inzet voor NZLokaal, en wensen hem  succes in zijn verdere politieke carrière.

Het bestuur van NZLokaal.