Naar aanleiding van het 10-jarige bestaan van NZLokaal op 19 maart 2024 is het bestuur langs geweest bij de fractie om hen hiermee te feliciteren. Om het feestelijk te vieren hebben zij de fractie verrast met echte Kokkerhoutse soezen. De fractie was enthousiast en samen met het bestuur werd er terug gekeken op de behaalde successen van de afgelopen 10-jaar.

Zo kwam naar voren dat met de eerste deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 NZLokaal gelijk de meeste raadszetels behaalde, namelijk 5 van de 17. Ook na de fusie in 2018 kwam NZLokaal weer goed uit te stemmen met 4 zetels waaruit bleek dat een grote achterban opnieuw voor NZLokaal had gekozen. Zelfs na de fusie in 2022 behaalde NZLokaal weer 4 zetels;, dat zegt toch wel iets over het vertrouwen in NZLokaal!

Verder zet NZLokaal zet zich in voor alle onderwerpen binnen de gehele gemeente Noordwijk maar in het bijzonder let de partij op de belangen in de kernen van Noordwijkerhout en de Zilk.

Een aantal initiatieven van de afgelopen 10 jaar waarin NZLokaal een rol heeft gespeeld en het meest zijn bijgebleven zijn onder andere het mogelijk maken van buitensporten aan de Pilarenlaan, de extra drinkwatertap-punten en bankjes langs fiets- en wandelroutes en het vinden van geld om tenminste het zwembad van de Schelft te realiseren. Verder zoeken we hard naar een oplossing voor spoedzoekers. En tot slot is gezorgd voor een verhoging van de starterslening.

Op naar de volgende 10 jaar NZLokaal, waarin we ons blijven inzetten voor u!