Democratie maak je!

In september 2023 heb ik de eer gehad om mee te mogen werken aan de podcast ‘Democratie maak je’ van het adviesbureau voor lokale overheden Necker. In de derde serie kom ik samen met zeven andere raadsleden aan het woord in het teken van ‘stemmen van de raad’. In mijn geval waren ze onder andere nieuwsgierig naar het opleidingsniveau, mijn werk in combinatie met raadswerk.

Diverse raad?
In de podcastserie ‘Democratie maak je’ komen raadsleden aan het woord over diversiteit in de lokale volksvertegenwoordiging. Is er in de dagelijkse gang van zaken in de gemeenteraad genoeg ruimte voor diversiteit en hoe wordt hiermee omgegaan? Want er is geen specifieke opleiding tot raadslid, ook zijn er geen opleidingsvereisten. Ongeveer 70% van de raadsleden is theoretisch opgeleid. In hoeverre is het opleidingsniveau van raadsleden nog representatief voor de bevolking die zij vertegenwoordigen?

Voor iedereen
Ik vertel in de podcast over diversiteit in de Noordwijkse gemeenteraad en waarom ik raadslid werd. Je hebt allerlei soorten diversiteit: diversiteit in vrouwen en mannen in de raad, de leeftijd van raadsleden en het opleidingsniveau. Ik heb een middelbare beroepsopleiding gevolgd en ben vrachtwagen- chauffeur. Toen ik als raadslid begon, moest ik wennen aan de teksten in de stukken voor de gemeenteraad. Ik vind dat de taal in de raadsvergadering en de leesbaarheid van de stukken voor iedereen toegankelijk moet zijn. Ik merkte dat het dan belangrijk is dat je je veilig voelt in de raad, dat je je kwetsbaar durft op te stellen en aangeeft dat je dingen soms niet begrijpt.

Ben je nieuwsgierig naar wat ik te vertellen heb in de podcast, klik dan op de link naar soundcloud.com. Veel luisterplezier!