Algemene beschouwing NZLokaal Begrotingsraad 2021

Geachte voorzitter,

Het is zo fijn te wonen in deze gemeente.
In meerdere opzichten, wij zullen er drie noemen:
– In financieel opzicht
– Vanwege onze mooie leefomgeving
– Vanwege onze inwoners

Om met de financiën te beginnen:
Onze fractie is blij met een sluitende begroting. Dat is in veel gemeenten wel anders. We kunnen zelfs extra investeren, zoals in de aantrekkelijkheid van onze dorpen en in het verbeteren van de verkeersveiligheid.
En, het belangrijkste, in de gezondheid en het welzijn van onze inwoners. Met name van hen, die meer ondersteuning nodig hebben.

De fractie van NZLokaal gaat daarom akkoord met de Programmabegroting en bijbehorende stukken, zoals die nu voorliggen.

Ten tweede, het is fijn in onze leefomgeving:
Waar gaan mensen naartoe, als ze nergens heen kunnen? Naar Noordwijk! Afgelopen jaar, ook dit weekend nog, hebben we een enorme toeloop gezien van mensen die graag naar Noordwijk, Noordwijkerhout en De Zilk komen. Zozeer dat strand, straten en parkeerplaatsen moesten worden afgesloten. Want wij wonen in dorpen met karakter in een prachtige omgeving. Het strand, de natuur en de bollenvelden geven lucht en ruimte aan ons en aan de bezoekers van onze gemeente. Winkels en terrassen zorgen voor gezellige drukte.

Ten derde, het is fijn vanwege onze inwoners:
Onze dorpen hebben een rijk verenigingsleven en veel vrijwilligers die zich inzetten voor hun club en voor de mensen om hen heen. Daar zij we trots op! En op gebied van welvaart en gezondheid doen we het gemiddeld beter dan andere gemeenten. Natuurlijk is niet alles hosanna en hebben we als gemeente en inwoners een paar pittige uitdagingen.

Financiële uitdaging
Om te beginnen met de financiën: het is nog onzeker wat de effecten van de coronacrisis zullen zijn voor onze inwoners en voor onze economie. Daarom wil onze fractie spaarzaam zijn en doen we geen voorstellen voor de besteding van het begrotingsoverschot. Wel komen we straks met een voorstel voor besparing van geld en energie.

Uitdaging voor de leefomgeving
Het is passen en meten om genoeg ruimte te vinden voor de wensen en behoeften van inwoners, ondernemers en bezoekers. Hier is de uitdaging om de aantrekkelijke leefomgeving behouden en toch woningen en voorzieningen toe te voegen.

Als het gaat om woningen bouwen, dan geeft NZLokaal prioriteit aan bouwen in de dorpen, boven bouwen in het buitengebied. En aan het bouwen van betaalbare woningen voor onze eigen inwoners, boven dure woningen voormensen van buiten.

Wat NZLokaal betreft kan Noordwijk stoppen met het toestaan van nog meer Greenportwoningen. Verder zijn wij voorstander van het huisvesten van tijdelijke arbeidsmigranten in keurige legale woonruimte bij de bedrijven waar ze werken en in flexibele woonvormen zoals de Trampoline. Niet met 6 man of meer in de betaalbare eengezinswoningen, want die hebben we hard nodig voor onze eigen woningzoekenden.

We hebben aardwarmte in onze gemeente! Van deze duurzame energiebron wil NZLokaal maximaal gebruik maken. Zodat we weinig tot geen windturbines en zonneparken in ons buitengebied hoeven te bouwen. We zien dat bouwen in de dorpen weerstand geeft bij de omwonenden. Dat is logisch: zij weten wat ze hebben, en niet wat ze krijgen.

Daarom wil onze fractie dat het college maximaal inzet op communicatie met, en participatie van inwoners bij veranderingen in hun leefomgeving. Bij bouwen en bij het aanpakken van strijdig gebruik. Want met zoveel ruimteclaims moeten we ons houden aan de regels die we met elkaar afspreken.

De omwonenden roepen wij op om zich te realiseren dat ook zij ooit blij zijn geweest met hun nieuwe woning en om hun nieuwe buren daarom welkom te heten. Uitdaging voor onze inwoner!

Fractie NZLokaal