Bankje “Op de Steeg” komt terug!

Bij velen en met name bij de senioren onder ons, was het een bekend verschijnsel: het bankje Op de Steeg in het centrum van Noordwijkerhout. Helaas verdween dit bankje als gevolg van de reconstructie van het muurtje en dat gaf te denken.

Het was altijd een rustpunt voor senioren en een fantastische ontmoetingsplek. Contacten werden gelegd en herinneringen werden opgehaald. Door dit gemis ontstond binnen de fractie van NZLokaal het initiatief om daar wat aan te doen.

Een motie werd opgesteld en samen met een aantal andere partijen ingediend op de vergadering van de gemeenteraad van 17 december. In de motie wordt opgeroepen te komen tot een mooi ontwerp voor een nieuw bankje, ongeveer op de locatie van het oude bankje.
En bij het ontwerp ook goed rekening te houden met de wensen van de Monumentencommissie.

Het kleine debat in de gemeenteraad verliep positief en uiteindelijk bleken alle raadsleden het initiatief van NZLokaal te kunnen ondersteunen. De motie werd dan ook unaniem aangenomen!
Wethouder Roberto van der Hark beloofde zo spoedig mogelijk te komen tot een geschikte locatie en een mooi passend ontwerp.

Jaap de Moor, voorzitter NZLokaal