Lisette van der Vossen: De procedure voor een bestemmingsplan kan veel sneller

Als je iets wil bouwen dan mag dat niet zomaar. In de meeste gevallen heb je een omgevingsvergunning (vroeger een bouwvergunning) nodig. Als je bouwplan niet past in het bestemmingsplan, dan is er ook een nieuw bestemmingsplan nodig. De procedure hiervoor is heel zorgvuldig: je wil immers zelf ook niet dat je buren toestemming krijgen voor een bouwwerk of een functie waar jij last van hebt. De gemeenteraad moet de belangen afwegen en een besluit nemen.

In de praktijk duurt zo’n bestemmingsplanprocedure heel lang. Het kan oplopen tot wel 16 maanden!

Lisette van der Vossen, Raadslid NZLokaal

Daar wordt natuurlijk niemand blij van. En het is ook helemaal niet nodig! Daarom heeft Lisette van der Vossen in de gemeenteraadsvergadering van vorige week een motie ingediend om de bestemmingsplanprocedures te verkorten. In de motie wordt aan burgemeester en wethouders gevraagd om met een notitie te komen met mogelijkheden om deze procedures te versnellen. Zonder dat dit ten koste gaat van de zorgvuldigheid.

De hele gemeenteraad bleek voorstander te zijn van snellere procedures, zolang deze maar zorgvuldig zijn. De motie werd dus unaniem aangenomen. Wethouder De Jong beloofde dat de gevraagde notitie binnen drie maanden bij de raad zal liggen. De gemeenteraad zal hier dan een besluit over nemen.

Veel gewenste bouwontwikkelingen, zoals betaalbare koopwoningen en sociale huurwoningen, kunnen we straks dus sneller afhandelen. Zo werkt NZLokaal aan een betere gemeente!