Leo Nulkes benoemd tot commissielid!

Leo Nulkes

Noordwijkerhout – De gemeenteraad van Noordwijk heeft Leo Nulkes benoemd als commissielid. Leo neemt in de fractie van NZLokaal de plaats in van Doris van Kampen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet voor onder andere verkeersveiligheid, het sociaal domein en De Schelft. Leo (1963) is een Noordwijkerhouter in hart en nieren en woont in de St. Victorwijk. Hij heeft onder andere Technische Bedrijfskunde gestudeerd en werkt bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Hier voert hij inspecties uit bij bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Leo benadrukt dat hij graag een voorbeeld is voor iedereen in onze gemeente, dat hij altijd zal opkomen voor de mens en onrechtvaardigheid en ongelijkheid zal bestrijden. Leo is ook kandidaat-raadslid voor NZLokaal voor de komende raadsperiode. De fractie dankt Doris hartelijk voor haar inzet en is blij met de versterking door Leo.