Nieuwsbrief: Juli 2021


Gewaardeerd lid van NZLokaal, 

Het is u waarschijnlijk opgevallen dat er al enige tijd geen Nieuwsbrief meer is verschenen. De problematiek en het bewaken van de voortgang van De Schelft heeft de nodige aandacht- en veel tijd gevergd. Zeker, nadat het gemeentebestuur op 13 april jongstleden een brief naar de gemeenteraad stuurde met de vraagstelling “hoe reëel is het om in Noordwijkerhout een nieuw multicultureel centrum te bouwen”. Vanaf dat moment is NZLokaal stevig in actie gekomen met vraagstellingen en moties. In dit bulletin leest u hier alles over!

Daarnaast heeft ook de Noordwijkerhoutse gemeenschap niet stilgezeten en is er o.a. een petitie opgezet en overhandigd aan de burgemeester. Kortom, druk van meerdere kanten voor herbouw, zowel van de Schelft als het zwembad. Daarnaast een drietal interessante columns van fractieleden. Hot News! Recent is de discussie weer opgelaaid over de vergader locatie voor de gemeenteraad. Hoe staat NZLokaal hierin? Lisette van der Vossen is daar heel duidelijk over! Tot slot een aantal verzoeken, zoals de oproep om NZLokaal te komen versterken. Ideeën of suggesties over het verbeteren van deze nieuwsbrief of anderszins zijn eveneens welkom! Tot slot geven we het woord aan onze penningmeester!  

Hieronder kunt u de nieuwsbrief en/of de raadsvragen inzake de Schelft en andere accommodaties downloaden door op de downloadknop te drukken:

Veel leesplezier!

Met vriendelijke groeten, 

Aart de Jong
Secretaris NZLokaal