NZLokaal raadslid Wally Rodenburg zoekt proeflocatie

Net als in vele andere gemeenten in Nederland breekt men zich in Noordwijk het hoofd over de bestrijding van de Japanse duizendknoop. Naast de Berenklauw is ook dit plantje een zeer hardnekkig onkruid. Met zijn harde wortels kan het veel schade kan aanrichten aan wegen en riolering en dergelijke.

In het hele land wordt actief gezocht naar een methode om de plant effectief uit te roeien. Tot nu toe is de beste oplossing dat de grond waar de plant groeit, wordt afgegraven en vervolgens als afval wordt afgevoerd. Omslachtig en duur, maar het is wat de landelijke richtlijnen nu voorschrijven.

Wellicht is er een oplossing voor invasie van de Japanse duizendknoop? 
NZLokaal raadslid Wally Rodenburg heeft zich op het onderwerp gestort. Na een gesprek met hovenier Bob Immerzeel, kwam hij op het spoor van het elektrocuteren van de plant. Dat lijkt een effectieve manier om de Japanse duizendknoop, maar ook de Berenklauw, te bestrijden. Zowel de hovenier als de ontwikkelaar van de machine zijn geïnteresseerd in een proef. Ook stichting Probos, een vakorganisatie voor duurzaam bosbeheer, is geïnteresseerd in een locatie waar men op enige schaal een dergelijke proef zou kunnen uitvoeren.

Wally Rodenburg wil graag zijn bijdrage leveren aan het oplossen van het duizendknoop-vraagstuk. Daarom roept hij eigenaren van ‘met Japanse duizendknoop of Berenklauw besmette’ percelen hierbij op om zich te melden. Wellicht kunt u samen met hem een doorbraak waarmaken? Mocht u een perceel bezitten en bent u benieuwd of het in aanmerking komt voor een veldtest, meldt u zich dan bij Wally@nzlokaal.nl