inloopavond enquete - NZLokaal

NZLokaal: Passend wonen voor iedereen

NZLokaal vindt het belangrijk dat alle inwoners in een huis kunnen wonen dat past bij hun situatie en inkomen. Daarom maakt de fractie zich sterk voor het versneld bouwen van de woningen die het hardst nodig zijn.

Een aantal bouwlocaties in onze gemeente is bijna ‘klaar voor de start’. Wanneer de bezwaarprocedures van omwonenden zijn doorlopen, kan daar de schop in de grond. NZLokaal zal de vinger aan de pols houden wanneer het gaat om bijvoorbeeld ‘t Zilt, Schippersvaartweg, Northgo en de Bavo.

Doorstroming is het toverwoord

Sommige mensen hechten zo zeer aan hun huis dat zij daar tot hun laatste snik willen blijven. Anderen gaan met het verstrijken van de jaren opzien tegen het schoonhouden van een te groot huis, of tegen het onderhoud van de tuin. Om ook voor jonge gezinnen ruimte te maken in onze gemeente is doorstroming heel belangrijk. Door bijvoorbeeld nu projecten te ontwerpen waar straks ouderen kunnen wonen, komen de gezinswoningen waarin zij wonen weer vrij voor jonge gezinnen. Mensen die nu aan het begin van hun carrière staan en nog een sociale huurwoning bezetten, kunnen straks wellicht kopen als er voldoende aanbod komt.

Woonvisie gemeente Noordwijk

Het kost veel tijd om bouwprojecten van de grond te krijgen, soms gaat er helaas jaren mee heen. Daarom is het heel belangrijk te weten aan welke woningen over vijf of tien jaar behoefte is in onze gemeente. Op dit moment wordt gewerkt aan een woonvisie, die richting moet geven aan de toekomstige woonprojecten in de gemeente. NZLokaal ondersteunt dit onderzoek van harte, want het streven is dat er in 2020 een woonvisie ligt, die gebaseerd is op de wensen van de inwoners!

Er zijn op 3 en 4 juni al twee inloopavonden georganiseerd. Mocht u die gemist hebben, dan kunt u alsnog de enquête invullen via deze link.