Ook bij de Statenverkiezingen kunt u Lokaal stemmen!

Jaap de Moor, fractievoorzitter NZLokaal.

Tijdens de verkiezingen voor Provinciale Staten op 20 maart aanstaande zult u ook lokaal kunnen stemmen. De “Lokale Partijen in Zuid-Holland”, afgekort als LPZH doen mee onder lijst nummer 16. Dat is goed nieuws voor alle stemgerechtigden die lokale partijen een warm hart toedragen.

Inzet van de LPZH is, dat het lokale geluid gehoord wordt in de provincie. Dat lokale geluid is belangrijk wanneer er bijvoorbeeld besloten wordt hoe wegen lopen en waar gemeenten huizen of kantoren mogen bouwen. Maar ook bijvoorbeeld waar windmolens gebouwd mogen worden. De provincie beslist in feite over het invullen van de directe leefomgeving van de inwoners.

In tegenstelling tot de landelijke partijen, die van bovenaf bepalen wat wel of niet goed is voor de inwoners, willen de LPZH het geluid van onderaf laten horen. Vanuit de inwoners.

Dat is iets, waar lokale en onafhankelijke partijen, zoals NZLokaal veel gevoel bij hebben.

Alle lokale partijen samen waren bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen goed voor maar liefst 34% van de stemmen. Heel merkwaardig dus, dat diezelfde lokale partijen volstrekt genegeerd worden bij de mediadebatten.

Ons stemadvies voor 20 maart?

Laat uw stem in ieder geval niet verloren gaan en stem lokaal in het stem-lokaal!

Ook de provincie doet ertoe in de gemeentelijke besluitvorming.