Raadscolumn Jaap de Moor (NZLokaal): Terugblikken en vooruit kijken!

Als (voormalig) officier van justitie interesseer ik mij al enkele decennia voor de plaatselijke politiek. In twee periodes was ik raadslid in Noordwijkerhout vanuit de gedachte dat politiek niet alleen maar het speeltje mag zijn van enkele notabelen. Dus goed contact met de achterban en niet praten over inwoners, maar mét inwoners!

Jaap de Moor, fractievoorzitter NZLokaal

NZLokaal grootste partij 
Zelf ben ik hier niet “geboren en getogen”, maar wel inmiddels (zonder ooit een “inburgeringscursus” te hebben gevolgd) aardig geworteld, gesetteld en ingeburgerd. Vanaf 1 januari 2019 ben ik raadslid en fractievoorzitter van NZLokaal in de gemeenteraad van Noordwijk.

Wij slaagden erin om in 2014 als nieuwe partij maar liefst 5 zetels in de wacht te slepen in Noordwijkerhout. En nu in het nieuwe Noordwijk behaalden we opnieuw 5 zetels op basis van 3457 stemmen. Van grootste partij in aantal zetels naar grootste partij in aantal stemmen!

Verbeteren contact met inwoners 
Het goed houden en verder verbeteren van het contact met de inwoners is voor mij topprioriteit. Daarnaast moet het mogelijk zijn om als grotere gemeente meer taken zelf af te doen en dus minder te delegeren aan (hogere) bestuurslagen in de regio. NZLokaal streeft naar meer lokaal, minder regio. Dichter bij de burger en onder direct toezicht van de eigen gemeenteraad!

Langlopende projecten 
Terugkijkend speelt bij mij nog de vraag: “Wat hebben de vorige colleges er eigenlijk van gebakken?” Zijn we het aan de inwoners niet verplicht om te weten hoeveel tijd, geld en energie er is gestoken in allerlei langlopende (grote) projecten, die nu nog in ontwikkeling zijn?

Goede samenwerking met andere partijen
Vanuit de fractie streven wij tenslotte naar een goede samenwerking met de andere partijen, zowel met coalitie als oppositie. Wanneer de discussies zakelijk gevoerd worden en niet op de man, dan moet dat lukken. En dat allemaal binnen het mooie nieuwe vergadermodel van de gemeenteraad met “ronde tafels” en “interruptiemicrofoons”. Ik heb nu al geleerd, dat zelfs vierkante tafels in de politiek rond kunnen zijn. En wie weet wordt krom ooit nog eens recht?

Rechtvaardigheid en verbinding
NZLokaal gaat hard voor u aan de slag. Leidende principes? Die hebben wij zeker: Rechtvaardigheid en verbinding met aandacht voor minderheidsstandpunten! En daar kunt u ons de komende jaren aan houden.

*Deze raadscolumn verscheen op 26 februari 2019 in de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad.