Er staan binnenkort weer een aantal onderwerpen op de agenda waarover de gemeenteraad een besluit moet nemen. Hier wil ik er een paar uitlichten. Twee onderwerpen die er aan komen zijn De Schelft en de nieuwe raadszaal.

Over De Schelft is na de brand in 2020 na (te) lang gepraat eind 2021 het besluit genomen dat De Schelft herbouwd gaat worden inclusief een zwembad. Daarbij is toen een budget bepaald waarvoor het moest gebeuren. Inmiddels zijn we alweer ruim een jaar verder en blijken nu begin 2023 de bouwkosten flink te zijn gestegen. Dat is niet zo verwonderlijk want dat is overal het geval. Tijdens het ontwerptraject is daarom door de gemeente en de architect ook al gekeken waar er bezuinigd zou kunnen worden.

Voor het Noordwijkse college en de coalitiepartijen is dat echter niet genoeg, en aanleiding om de plannen weer opnieuw helemaal tegen het licht te houden, maar liefst 6 alternatieven voor te leggen aan de gemeenteraad en dus alles weer opnieuw ter discussie te stellen. Het zal u niet verwonderen dat deze varianten bijna allemaal inhouden dat dit ten koste zal gaan van óf het zwembad óf de sporthal.

Inmiddels zijn alle betrokken verenigingen bang dat ze straks geen plek meer hebben en – helemaal erg – het er op begint te lijken dat ze met elkaar moeten concurreren om hun plekje terug te krijgen. Ze kampen inmiddels ook met terugloop in ledenaantal, waar verdere vertraging ook geen goed zal doen. Schandalig dat het zo ver moet komen.

Feit is in elk geval dat dit allemaal weer extra tijd kost en de Noordwijkerhouters het nog langer zonder een nieuwe Schelft moeten doen.

Een tweede onderwerp dat binnenkort op de agenda komt is de nieuwe raadszaal. Daarover is het besluit genomen dat die in de binnentuin van het gemeentehuis in Noordwijk moet komen.

Ook daar geldt dat de kosten zijn gestegen, nu komt er binnenkort een vraag aan om meer geld beschikbaar te stellen en toch ook gelijk maar een grotere verbouwing daarvan te maken. Een deel van het gemeentebestuur is daar voorstander van, en of we maar haast willen maken want we zitten er toch maar armoedig bij in De Duinpan.

NZLokaal vindt dat die hele nieuwe raadszaal er niet hoeft te komen en we het geld beter kunnen besteden aan voorzieningen voor de burger.

Wat zou u kiezen?