Onlangs verscheen er een oproep van de verenigingen om de herbouw van De Schelft niet langer uit te stellen. De fractie van NZLokaal onderschrijft deze oproep. Op 10 november 2021 is het raadsvoorstel voor de nieuwe Schelft door de gemeenteraad aangenomen. Met 20 stemmen voor en slechts 7 tegen. Er was dus een breed draagvlak voor de herbouw van De Schelft. Niet alleen in de gemeenteraad maar ook onder de verenigingen, de inwoners en de andere gebruikers ervan.

In de tussentijd is er door velen hard gewerkt aan het nieuwe plan. Er is al fors in geïnvesteerd in de voorbereidingen en er is gezocht naar kostenbesparingen.

Er ligt nu een prima uitvoerbaar plan. Het plan is duurder dan vooraf begroot. Maar het zou een wonder zijn geweest als dat niet zo was. Want in het afgelopen jaar is alles flink duurder geworden. Niet alleen in de bouw maar ook in het dagelijks leven. Dat is een gegeven. Zo beschouwd valt de kostenstijging voor De Schelft zelfs mee. En hoe langer we wachten, hoe duurder het wordt.

Daar komt bij dat de gemeente geen bedrijf is dat winst moet maken. De overheid heeft per definitie de taak om ‘onrendabel’ te investeren. De meeste baten hebben een breed, maatschappelijk karakter en zijn niet direct in euro’s uit te rekenen. Het is algemeen bekend dat voorzieningen voor sport, welzijn en cultuur zorgen voor gezondere en gelukkigere inwoners. De investering die nodig is voor een voorziening als de nieuwe Schelft is vele malen lager dan de kosten die op langere termijn worden uitgespaard. Zoals zorgkosten – die ook maar blijven stijgen.

Het benadrukken van de financiële aspecten op de korte termijn lijkt heel verleidelijk en rationeel. Maar het beperkt de beslisruimte van de gemeenteraad. Het gaat juist om het maatschappelijke rendement, namelijk de gezondheid en het geluk van de inwoners. Nu en op de langere termijn. Dit mogen hun volksvertegenwoordigers nooit uit het oog verliezen.

De inwoners van onze dorpen en de verenigingen rekenen erop dat de gemeente doorgaat met de huidige plannen voor De Schelft. De fractie van NZLokaal roept de gemeenteraad op om dezelfde beslissing nemen als vorig jaar. In het belang van de inwoners en de verenigingen is er geen tijd te verliezen.

Fractie van NZLokaal

Kan een afbeelding zijn van 12 mensen
8
2 keer gedeeld
Leuk

 

Opmerking plaatsen
Delen