Raadscolumn Karin Meiland (NZLokaal): Hallo Noordwijkers!

Even voorstellen: Mijn naam is Karin Meiland, in het dagelijks leven kapster, moeder van 3 dochters en raadslid voor NZLokaal.

Hart ligt in De Zilk
Geboren en opgegroeid in Voorhout, getrouwd met een Zilker en ik woon nu al ruim 30 jaar in De Zilk. Sindsdien ligt mijn hart in deze hechte gemeenschap. Ik vind het erg leuk om me in te zetten voor de mensen en de verenigingen van De Zilk, zoals voor de gymnastiekvereniging en onze mooie speeltuin.

Dit is mijn tweede raadsperiode en ik ben nu dus al vijf en een half jaar raadslid. Het is erg belangrijk dat de belangen van De Zilk in de raad worden behartigd. Vooral nu in het grote “nieuwe Noordwijk” is dat nodig.

Blij dat er weer gebouwd wordt
Ik ben erg blij dat er sinds lange tijd weer gebouwd wordt in De Zilk, namelijk bouwplan “Het Zilt” waarvan nu de 1e fase wordt gebouwd. Wij hopen dat ook met de 2e fase, het gezondheidscentrum en de supermarkt met pinautomaat snel kan worden gestart.

We weten allemaal hoe lang het geduurd heeft voordat er werd begonnen met bouwen. Daarom heb ik onlangs een motie ingediend om het college op te roepen om verder onderzoek te doen naar nieuwe bouwlocaties in De Zilk, zodat we niet weer 10 jaar of langer hoeven te wachten op meer woningen.

Wel moet De Zilk de uitstraling houden van “het hart van de bollenstreek”. De mooie open omgeving met eerste klas bollengrond moet ook behouden blijven, maar er zijn andere locaties te bedenken waar nog gebouwd kan worden.

Karin Meiland, Raadslid NZLokaal

Sporten bevorderen
Noordwijk is een sportieve gemeente en daar ben ik trots op. Zelf ben ik al 18 jaar voorzitter van de gymnastiekvereniging Van Nispen, en heb de vereniging in deze jaren flink zien groeien.

Sport is erg belangrijk en verenigingen moeten zoveel mogelijk geholpen worden. Vanuit de gemeente moet er genoeg medewerking zijn om het sporten te bevorderen en voor iedereen mogelijk te maken.

Meld je ideeën en klachten
Er is tegenwoordig ook een app waarmee je ideeën en klachten kunt melden bij de gemeente. Deze app heet “verbeter de buurt” en werkt erg handig en snel. Ik kan hem dan ook iedereen aanbevelen.

Ook ben ik altijd bereid om te helpen waar nodig en zover dat in mijn macht ligt. Spreek me dus gerust aan.

*Deze Raadscolumn verscheen op 10 september 2019 op de website van gemeente Noordwijk