Raadscolumn Lisette van der Vossen (NZLokaal): Noordwijkse politiek

In mijn vorige column heb ik verteld waarom ik in de politiek ben gegaan: ik wilde me op een andere manier dan als vrijwilliger inzetten voor de lokale samenleving. Het raadswerk is eigenlijk vrijwilligerswerk met een vergoeding.

Onderhandelen over schaarse middelen

Nu zijn er verschillende manieren van politiek bedrijven. Volgens Wikipedia is ‘politiek’ de manier waarop in een samenleving de belangentegenstellingen van groepen en individuen tot hun recht komen. Het gaat hierbij om de verdeling van schaarse middelen, meestal op basis van onderhandelingen. Voorbeelden van zulke onderhandelingen in onze gemeente zijn de debatten in de gemeenteraad over de hoogte van subsidies voor monumenten, of over de hoogte van de parkeerbelastingen.

De beste uitkomst voor Noordwijk

De kracht van een democratie is dat er groepen zijn, politieke partijen, die verschillende belangen vertegenwoordigen. Dit heeft drie voordelen. Zo kunt u bij verkiezingen ook echt voor een partij kiezen die bij u past. Ten tweede zorgen al die verschillende partijen dat de belangen van diverse groepen inwoners een stem krijgen. Ten derde worden de maatschappelijke opgaven vanuit meerdere invalshoeken bekeken en beoordeeld. Als we de onderhandelingen met elkaar op een verstandige en respectvolle manier voeren, dan krijgen we de beste uitkomst voor de Noordwijkse inwoners.

Sociale en betaalbare woningen zijn schaars

In Noordwijk is er grote schaarste op gebied van sociale en betaalbare woningen. Dat is onder andere te merken aan de felle toonzetting in de debatten hierover in de raadszaal. En daarbuiten, zoals in de kranten en op de sociale media. Het lijken meer wedstrijdjes armworstelen dan onderhandelingen.

Hoofd koel houden

De fractie van NZLokaal doet niet mee met deze manier van politiek bedrijven. We houden ons hoofd koel en onze ogen op ons doel. Dat is het zo goed mogelijk dienen van de hele Noordwijkse samenleving, in het bijzonder de kernen Noordwijkerhout en De Zilk. In het geval van sociale en betaalbare woningen zetten we ons maximaal in om deze zo snel mogelijk te bouwen. Een bijkomend voordeel hiervan is dat als woningen niet meer schaars zijn, het ook geen politiek onderwerp meer is. Waardoor de gemoederen in de Noordwijkse politiek hopelijk tot bedaren komen.