Raadsportret: Lisette van der Vossen

“Op het bordes van het gemeentehuis van Noordwijkerhout staat een beeld van de opa van mijn moeder, Reinier Jansen. Hij werkte als knecht in de bollen, zoals veel inwoners in die tijd. Aan de andere kant staat een beeld van een bloemenverkoopster. Ik vind het mooi dat er op deze prominente plek beelden staan van eenvoudige, hardwerkende inwoners. De bloembollencultuur heeft het landschap rond Noordwijkerhout bepaald. Ook mijn vader en zijn vader hebben bollen geteeld. De opa van mijn vader, Klaas Duivenvoorde, was loonploeger. Daarnaast was hij koetsier bij rouw en trouw. Als koetsier zette hij een hoed op, wat bijzonder was in het dorp in die tijd. Om die reden werd hij “Klaas Hoed” genoemd. Zo’n bijnaam was erg handig om de vele dorpelingen met dezelfde achternaam uit elkaar te houden. Nu nog, als oudere Noordwijkerhouters mij vragen: “Van wie ben je d’r één?”, hoef ik alleen te zeggen: “Van Wim van Willem van Klaas Hoed” en dan weten ze genoeg. Het beeld op het bordes en de bijnaam van mijn voorvaderen staan symbool voor mijn verbondenheid met het land, het dorp en de mensen van Noordwijkerhout.”