SCHRIFTELIJKE VRAGEN INGEVOLGE ARTIKEL 39 RvO  

Aan: Het college van B&W / de Burgemeester / Gemeenschappelijke regeling 

Onderwerp: Japanse Duizendknoop op het terrein In den Houte 

Datum: 21-08-2020 

Aanleiding

Op het terrein van Landgoed In den Houte is begonnen met het bouwrijp maken op een locatie waar zeer veel Japanse Duizendknoop staat. Voor deze locatie heeft de fractie van NZLokaal al meerdere jaren bij het college aandacht gevraagd. 

De Japanse Duizendknoop is een woekeraar met een enorme groeikracht die grote schade kan veroorzaken aan verhardingen, rioleringen en funderingen. De soort staat erom bekend staat dat deze alleen permanent verwijderd kan worden als alle wortels worden verwijderd en afgevoerd naar een gecertificeerd afvalbedrijf. Maaien of hakselen en niet afvoeren zorgt alleen maar voor verdere verspreiding van deze ‘horrorplant’. Deze en andere informatie kunt u o.a. vinden op de website van stichting Probos: https://bestrijdingduizendknoop.nl/bestrijding/. 

Wij hebben geconstateerd dat de planten van de Japanse Duizendknoop op Landgoed In den Houte gesnoeid zijn. Ze lijken bovengronds verwijderd door middel van hakselen. Verder hebben wij op deze plek geen andere ruimingswerkzaamheden, zoals afgraven, waargenomen. Sterker nog: het lijkt erop alsof de ondergrondse plantenresten gewoon worden afgedekt met zand. Voorts ziet het ernaar uit dat het bouwrijp maken gewoon doorgang vindt. 

Over het verwijderen van de Japanse Duizendknoop hebben wij de volgende vragen aan het college: 

Vragen 

1. Kan de grondeigenaar aantonen hoe en waar de gemaaide en/of gehakselde planten naartoe zijn afgevoerd? 

2. Heeft het college van tevoren afspraken gemaakt met de grondeigenaar over het verwijderen en afvoeren van exoten zoals de Japanse Duizendknoop? 

3. Controleert het college dat de Japanse Duizendknoop op correcte wijze wordt verwijderd en afgevoerd, en zo ja: hoe? 

4.  Is de locatie waar de Japanse Duizendknoop staat/stond gemarkeerd, inclusief een buffer van minimaal 4 meter, en heeft of krijgt het college van de grondeigenaar de garantie dat deze grond vrij is van Japanse Duizendknoop voordat deze grond aan de gemeente wordt over gedragen? 

5. Als dit niet het geval is, is het college zich ervan bewust dat er dan niet opgeruimde exoten kunnen staan op gemeentegrond, dat het dan nog moeilijker dus kostbaarder wordt om deze te verwijderen, en dat de rekening hiervoor door de gemeente, dus door onze inwoners, moet worden betaald? Of heeft het college de mogelijkheid om de schade door de plant en de kosten van het verwijderen te verhalen op de huidige grondeigenaar? 

6. Ook elders in de gemeente duiken ongewenste exoten, zoals de Japanse Duizendknoop, op. Zijn er afspraken gemaakt met de grondeigenaren om het aan het college te melden als er ongewenste exoten op bouwlocaties worden aangetroffen, en welke procedure wordt er dan gevolgd om verwijdering van de exoten te garanderen? 

7. Wat is het algemene beleid van het college waar het gaat om ongewenste exoten in de openbare ruimte en op gronden van particulieren? 

Namens de fractie NZLokaal, 

Wally Rodenburg, NZLokaal raadslid