Hallo, mijn naam is Gerard van der Klugt.  Ik ben een geboren en getogen Noordwijkerhouter, en opgegroeid aan de ’s-Gravendamseweg. Ik woon alweer vele jaren met mijn twee zoons en met plezier aan de Dorpsstraat in het centrum van ons mooie dorp. Door mijn lidmaatschap van sportverenigingen, en het met mijn vriendengroep elk jaar weer meedoen aan de vele activiteiten van carnavalsverenigingen en Oranjevereniging, heb ik een sterke binding met het dorp.  
Ik ben bouwmanager bij een bedrijf in Noordwijk en daarmee hebben alle zaken die betrekking hebben op (nieuw)bouwplannen binnen de gemeente mijn bijzondere interesse.

Politiek
Vanaf het eerste uur ben ik betrokken bij NZLokaal. In 2012 vond een klein groepje mensen het de hoogste tijd voor een lokale politieke partij.  Na de succesvolle verkiezingen in 2014 ben ik 4 jaar raadslid geweest in de gemeenteraad van Noordwijkerhout.  Na de fusie in 2018 ben ik voor NZLokaal betrokken gebleven als commissielid in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Noordwijk.
 
De komende vier jaar?
Wij hopen, dat de komende verkiezingen voor NZLokaal weer succesvol zal verlopen, en dan zal ik (nummer drie op de kandidatenlijst, red.) mogelijk weer als raadslid terugkeren in de gemeenteraad. Er liggen meer dan genoeg uitdagingen om mee aan de slag te gaan. Zo moet de Schelft met zwembad herbouwd gaan worden en NZLokaal staat voor, dat de nieuwe accommodatie uiterlijk in 2024 klaar is. Er liggen nog woningbouwplannen op de plank die gerealiseerd moeten worden. Nieuwbouw voor alle groepen en die vooral betaalbaar moeten zijn. We gaan ook verder inzetten voor beter en meer openbaar groen (bomen en plantsoenen) in Noordwijkerhout en De Zilk. Wij willen onveilige verkeerssituaties weer veilig maken, en zorgen dat er goede en ruime fiets- en wandelpaden gerealiseerd gaan worden. Verder moeten we ons als gemeente werken aan verdere verduurzaming en het terugdringen van energieverbruik. NZLokaal staat voor, dat er meer wordt ingekocht bij de lokale ondernemers. Dit, om onze dorpen ‘gezond’ te houden. We doen dat uiteraard voor de hele gemeente Noordwijk, maar kijken daarbij altijd kritisch of Noordwijkerhout en De Zilk niet worden vergeten…!
 
Ik hoop en vertrouw er dan ook op, dat de inwoners weer massaal op NZLokaal gaan stemmen, zodat we weer sterk zijn vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Noordwijk. De plaats waar de belangrijke beslissingen worden genomen.

#NZLokaal#Helder#Zichtbaar#Betrokken#Noordwijkerhout#DeZilk#Noordwijk#gemeenteraadsverkiezingen