Aanleiding

We zijn door bewoners van de wijk benaderd met  vragen over de veranderingen die op stapel staan voor de wijk Zeeburg.

De wijk moet klimaat adaptief ingericht worden en bewoners zijn bezorgd, dat klimaat adaptief leidend is voor de aanpak van de herinrichting van de wijk, waardoor aspecten als parkeren en verkeersveiligheid ondergeschikt gemaakt dreigen te worden, terwijl dit juist ook dé aspecten zijn voor een goede leef- en woonomgeving.

Men is ook bezorgd, dat bij de herinrichting meer wordt aangepakt, dan strikt noodzakelijk is op basis van de huidige gesignaleerde knel- of probleempunten. Bewoners zijn ook van mening, dat veel van de huidige problematiek, mede het gevolg is van het door de jaren heen onvoldoende structureel onderhoud door de gemeente op de groenvoorziening, bomen, wegen en waterhuishouding.

Ook leven er vragen over de afstemming van het ontwerp in relatie tot gemeentelijk beleid en of er daadwerkelijke inbreng/toetsing van het ontwerp door hulpdiensten plaatsvindt.

https://www.blikopnoordwijkerhout.nl/item/26372-nzlokaal-stelt-vragen-aan-college-bewoners-bezorgd-over-herinrichting-wijk-zeeburg