4 Partijen starten coalitie overleg

NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk hebben uitgebreid met elkaar gesproken over de mogelijkheid om samen een coalitie te vormen. Er is vertrouwen om verder te werken met deze combinatie van partijen, welke het meest recht doet aan de uitkomst van de verkiezingen. Een coalitie die steunt op een brede meerderheid van 19 van de 27 zetels in de gemeenteraad.

De beoogde coalitiepartijen denken elkaar op belangrijke beslispunten te kunnen vinden.
De komende periode valt veel te bespreken. De onderhandelaars van de 4 partijen gaan met elkaar in gesprek. Zodra de onderhandelingen daar aanleiding toe geven volgt er meer informatie. NZLokaal, VVD, CDA en Lijst Salman Noordwijk proberen zo snel mogelijk tot overeenstemming te komen, bij voorkeur nog voor de Kerstvakantie.