Er is een Coalitie-akkoord

Met trots en ook enige opluchting kondigen wij verheugd aan: er is een coalitie-akkoord! Dat akkoord wordt voor het college de leidraad voor de komende 3,5 jaar.
De onderhandelaars hebben de afgelopen weken heel hard gewerkt, nu moeten de raadsleden van de betrokken partijen het akkoord nog goedkeuren. Omdat alles wat in het akkoord staat ook geld kost wordt het ook nog doorgerekend door de ambtenaren.
Wij hopen dat dit, tussen alle feestelijkheden van de komende dagen door, nog dit jaar in orde komt. Na de installatie van de nieuwe raad op 2 januari 2019 kunnen we dan echt aan de slag.

Dit zijn de speerpunten die nieuwe coalitie heeft benoemd:
Een woonvisie voor de hele nieuwe gemeente, waarin we de nadruk leggen op sociaal bouwen.
De inwoner staat centraal; dienstverlening, communicatie en participatie krijgen veel aandacht. Daarvoor is het nodig dat de ambtelijke organisatie snel en goed vorm krijgt.
Parkeren is een onderwerp dat hoog op onze lijst staat net als werken aan oplossingen voor de (winkel-)leegstand.

Er komen 4 wethouders die allemaal een fiks aantal portefeuilles krijgen. De onderhandelaars dragen de volgende personen voor als wethouder:
Sjaak van den Berg (NZLokaal): grondzaken, maatschappelijk vastgoed, monumenten, sport, subsidies, verenigingen, dienstverlening, communicatie, handhaving RO, natuur & milieu, duurzaamheid & energietransitie en loco-burgemeester
Roberto ter Hark (VVD): financiƫn, belastingen, inkoop, economie, toerisme, space, verkeer & vervoer, regionale samenwerking, P&O en huisvesting
Henri de Jong (CDA): RO, bouwen, Greenport, grondwater & riool en civiel
Dennis Salman (Lijst Salman Noordwijk): zorg (jeugd en ouderen), sociale zaken (werk en inkomen), volkshuisvesting, openbare ruimte, dierenwelzijn en 2e loco-burgemeester.

Burgemeester Jon Hermans-Vloedbeld neemt de wettelijke taken op zich die bij haar functie horen.

Mocht u bij de installatie aanwezig willen zijn dan kan dat, die bijeenkomst is openbaar.
2 januari 2019, 13.30 uur, in de Oude Jeroenskerk te Noordwijk.