De fractie van NZlokaal heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Noordwijkerhout over de bestrijding van blauwalgen in het Oosterduinse Meer.

De proef, die nu wordt toegepast door toediening met waterstofperoxide, moet meerdere malen per jaar herhaald worden en er kunnen vragen gesteld worden bij de effectiviteit van deze methode van symptoombestrijding.

Uit onderzoek blijkt, dat de oorzaak voor de vervuiling met blauwalgen gevonden moet worden in de jarenlange toevoer van grondwater vanuit de polder het Langeveld.

Vooral reststoffen uit de bollenteelt, zoals nitraten en fosfaten zouden daar debet aan zijn.

De vragen, die nu door de fractie zijn ingediend, hebben betrekking op de wijze waarop het college tot de huidige keuze van bestrijding van blauwalgen met waterstofperoxide is gekomen.

Met name wetenschappelijk onderzoek van de Universiteit van Wageningen lijkt aan te tonen, dat betere en meer structurele methoden voorhanden zijn.

Daarbij kan onder meer gedacht worden aan bodemafdichting of toepassing van de zogenaamde Flock en Lock methode.[1]