Bronsgeest

Afgelopen raadsvergadering was er weer een debat over de bouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk. De aanleiding was dat een commissie van de provincie een streep had gehaald door de mogelijke bouwlocatie aan de Achterweg in Noordwijk. Bouwen op de locatie Achterweg was één van de mogelijkheden om Bronsgeest gedeeltelijk open te houden.

De fracties van D66, Puur, GroenLinks en PvdA hadden daarom een motie opgesteld om versneld 660 woningen te bouwen op Bronsgeest. NZLokaal heeft besloten om niet mee te gaan met deze oproep. Niet omdat wij pertinent tegen het bouwen op Bronsgeest zijn. Integendeel: onze fractie heeft zich hard gemaakt voor de bouw van 300 woningen op het westelijke deel van Bronsgeest, juist in het betaalbare en sociale segment.

Toch hebben wij de indieners van de motie gevraagd om deze vast te houden tot een later moment. Wij hebben wethouder Alkemade verzocht om een overzicht van alle bouwlocaties in Noordwijk, met daarbij het aantal en de typen woningen die daar kunnen worden gebouwd, en de planning daarvan. Dan hebben we de feiten en cijfers op een rij en kunnen we een verstandige beslissing nemen over het snel verder bouwen op Bronsgeest. Verder hebben we erop aangedrongen om geen onomkeerbare beslissingen te nemen. De wethouder heeft dit alle twee toegezegd.

Vervolgens kwam hij met nieuwe, merkwaardige informatie. Volgens de provincie heeft Noordwijk op dit moment namelijk zelfs teveel woningen op stapel staan tot 2030. Aan de ene kant is het: “Noordwijk moet bouwen bouwen bouwen”, aan de andere kant zet de provincie ons op slot. De wethouder moet nu gaan praten met onze buurgemeenten om bouwcapaciteit van hen over te nemen. Maar net zoals wij willen bouwen voor onze eigen woningzoekenden, zullen zij dat waarschijnlijk ook willen.

Omdat het debat in de raadsvergadering al geruime tijd duurde, de gemoederen steeds hoger opliepen en er nieuwe informatie was ingebracht, heb ik namens de fractie een ordevoorstel gedaan om het debat over Bronsgeest op een later moment voort te zetten. Dit voorstel werd omarmd en we praten er in oktober verder over. Wordt vervolgd.

Namens de fractie van NZLokaal, Lisette van der Vossen