De starterslening

De prijzen voor koopwoningen in onze regio rijzen de pan uit. Vooral voor starters is het daardoor moeilijk om een woning te kunnen kopen. Een oplossing hiervoor is de starterslening: een lening bij de gemeente, bovenop de hypotheek bij de bank. Een mooi steuntje in de rug voor inwoners om toch hun eerste woning te kopen in onze gemeente.

De oude gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout verstrekken al tien jaar startersleningen. En de regelingen moeten na de fusie in elkaar geschoven worden tot één regeling. Van die gelegenheid hebben de fracties van CDA en NZLokaal gebruik gemaakt om het college op te roepen om de maximale lening te verhogen van 35.000 naar 50.000 euro. En dit te laten gelden voor woningen met een koopprijs tot de norm van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Deze ligt nu op 310.000 euro. In de oude regeling was dit 245.000 euro, maar voor dit bedrag kun je niet veel vinden. Met deze nieuwe grenzen kunnen we dus meer starters helpen.

In de raadsvergadering van 8 juli heeft de meerderheid van de raad onze oproep gesteund. Alleen wilde het college het maximale leenbedrag op 35.000 euro te houden. Dat is voor ons niet voldoende, waarna we met CDA, VVD en Puur een aanpassing op het raadsvoorstel hebben ingediend om het bedrag te verhogen naar 50.000 euro. Dit amendement is op 29 september door een ruime raadsmeerderheid aangenomen. Daarnaast was er een aanpassing om de startersleningen niet alleen voor bestaande woningen, maar ook voor nieuwbouw uit te geven. Ook dit amendement had onze steun en is door de raad aangenomen. Zo heeft NZLokaal ervoor gezorgd dat meer koopwoningen in onze gemeente voor starters bereikbaar worden.

Meer informatie over startersleningen vind u hier

Om een starterslening aan te vragen klikt u hier !