Afschaffing van de hondenbelasting vanaf 2023 mag niet leiden tot vermindering van de voorzieningen voor hondenbezitters. NZLokaal is voor het behoud van goede voorzieningen zoals het plaatsen, legen en bijvullen van de hondenpoepbakken met zakjesdispenser. Wij hebben met vele hondenbezitters gesproken over welke bijdrage eerlijk zou zijn om voor deze voorziening te betalen. Het bedrag hebben wij vervolgens geraamd op € 35,- voor elke hond en daarbij geen onderscheid gemaakt in dit tarief indien men meerdere honden heeft. Bij navraag aan de gemeente komt men uit op € 33,59 per hond om het kostendekkend te maken. Ons voorstel tot aanpassing van het belastingtarief naar kostendekkend is echter afgewezen in de raad.

 

Het antwoord van het college op de schriftelijke vragen inzake afschaffing hondenbelasting. Een hondenbezitter betaalt nu ongeveer € 118,- voor de eerste hond. Het levert de gemeente ongeveer € 300.000,– op, waarvan ca. € 70.000,- wordt besteed aan de voorzieningen

 

Vraag: Hoeveel zou een hondenbezitter per hond nu moeten betalen als we alleen de werkelijke kosten doorbelasten?

 

Antwoord:

Voor 2022 is een opbrengst hondenbelasting geraamd van € 274.00,-

De werkelijke opbrengst zal circa € 255.000,– zijn. Er zijn momenteel 1.968 eerste honden en 116 tweede honden bij de gemeente bekend.

Als ervan wordt uitgaan dat er naar verwachting € 70.000,– wordt besteed aan de voorzieningen, dan komen de werkelijke kosten uit op € 33,59.

Nu door inflatie alle kosten omhoog gaan, vinden wij het voor alle inwoners goed als er toch een kostendekkende bijdrage van hondenbezitters gevraagd wordt.

Met deze lastenverlichting komen we zowel de hondenbezitter als alle andere inwoners tegemoet.

]
Fractie NZLokaal