De Pesthuis-discussie

Afgelopen dinsdag werd in vervolg op een aantal “ronde tafelgesprekken” in de gemeenteraad (weer) vergaderd over de toekomst van het Pesthuis en de Dierenhoeve. Er moest besloten worden over een voorstel van het college om verdere afspraken te kunnen maken voor het behoud van de Dierenhoeve, maar ook de renovatie van het Pesthuis.

Als fractie van NZLokaal hadden we ons goed voorbereid en ook samen met de fractie van Lijst Salman Noordwijk (LSN) een motie ingediend met als doel ook in de toekomst nog een “vinger aan de pols” te houden. Ondanks de vele vergaderingen, die al besteed zijn aan dit onderwerp waren er nog wat onduidelijkheden over de toekomstige aanpak bij renovatie en overdracht van het Pesthuis aan de Dierenhoeve in samenwerking met twee andere partijen. Met de motie wilden we daar richting aan geven. Een zuiver positieve insteek, vooral in het belang van onze lokale gemeenschap. Positief, omdat de drie partijen willen dat er op de nieuwe locatie ook ruimte komt voor natuur en milieueducatie en kinderopvang. Tegelijkertijd is er nog sprake van veel onzekerheid op het gebied van financiën en beheer. Genoemd werd ook, dat de Keiebijters inmiddels een nieuwe locatie hebben gevonden voor de Carnavalsactiviteiten in de komende jaren.

Het voorstel van zowel het college als de motie werden ondersteund door een overgrote meerderheid in de gemeenteraad. We hebben vertrouwen in de onderhandelingen, die nog verder moeten worden gevoerd met de drie initiatiefnemers en hebben bij het college aangedrongen om vanuit de gemeente geen verplichtingen aan te gaan zonder goedkeuring van de raad.

Pesthuis in verpauperde staat