Raadscolumn Lisette van der Vossen (NZLokaal): Zit jij in de Politiek?!

“Zit jij in de politiek? Dat zou niks voor mij zijn!” Dit hoor ik met enige regelmaat als ik vertel dat ik raadslid ben. En om eerlijk te zijn: zo dacht ik vroeger zelf ook.

Inzetten voor de samenleving
Lange tijd heb ik me op andere manieren ingezet voor de samenleving. Als vrijwilliger, onder andere voor gehandicapten, bij scouting, op school, bij de kerk, voor onze leefomgeving. En als ambtenaar bij verschillende gemeenten, op gebied van ruimtelijke ordening en personeelszaken.

Meebeslissen over onderwerpen
Naarmate ik meer met de gemeentepolitiek te maken kreeg, als ambtenaar en als inwoner, dacht ik steeds vaker: dat kan ik ook. En zelfs: dat kan ik beter!

Lisette van de Vossen, Raadslid NZLokaal

Bijvoorbeeld bij de dreigende sluiting van De Schelft en het zwembad in Noordwijkerhout, een tijdje geleden. Terwijl we allemaal vinden dat iedereen meer moet sporten en bewegen. Toen ik bij het gemeentehuis stond met petities en spandoeken, dacht ik: er is een betere manier. Ik ga de politiek in, dan kan ik meebeslissen over onderwerpen als dit.

Meer betaalbare woningen
Zaken die mij aan het hart gaan, zijn het tekort aan betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen. En de leefbaarheid in onze dorpen, met aantrekkelijke centra en voldoende voorzieningen voor alle inwoners. Met schone straten en goed onderhouden groen. Want als het netjes is, blijft het netjes.

Bouwen op Bronsgeest
Inmiddels heb ik namens NZLokaal een belangrijke bijdrage geleverd aan het besluit van de gemeenteraad om wel te gaan bouwen op Bronsgeest. Er wordt nu een plan gemaakt voor bijna 300 woningen daar, ook voor inwoners met lage en middeninkomens.

Ik maak me sterk voor 40% sociale woningen in de nieuwbouwprojecten in Noordwijk, omdat het aantal sociale woningen daar veel te laag is. Gelukkig is het percentage sociaal in Noordwijkerhout en De Zilk wel op peil. Maar ook daar moet de bouw van betaalbare woningen voor jong en oud sneller.

Kom een langs!
Naast raadslid ben ik één van de voorzitters van de Rondetafelgesprekken. Deze nieuwe manier van vergaderen maakt het gemakkelijker om aan de raadsleden te vertellen wat u belangrijk vindt. Kom eens langs, en wellicht zegt u dan ook: “Politiek, dat is iets voor mij!”

*Deze Raadscolumn verscheen op 15 oktober 2019 op de website van gemeente Noordwijk