In de gemeenteraads-vergadering van 4 juli 2023 is de perspectief nota van Noordwijk behandeld met als belangrijkste onderwerp De Schelft.
Het college had een voorstel gedaan om een zwembad te bouwen voor het bedrag wat in 2021 gereserveerd is voor de bouw van De Schelft.
Omdat het aanvankelijke beschikbare bedrag door de hoge inflatie niet meer toereikend is zou de sporthal niet meer gerealiseerd kunnen worden. Vooral de jaarlijkse zogenaamde exploitatiekosten waren te hoog geworden.

Het was aan de raad zelf om geld te vinden om de hogere exploitatiekosten te compenseren.
De VVD had een amendement gemaakt met goede en doordachte manieren om aan geld te komen zonder dat dat ten koste gaat van de inwoners.
NZLokaal vind dit een goed en eerlijk amendement en heeft dit dan ook mede ingediend, want op deze manier zou De Schelft met zwembad en sporthal eindelijk gerealiseerd kunnen worden.
Andere partijen zoals partij voor de inwoners , CDA, lijst Salman, PVDA, lijst de Moor en Puur stemden echter tegen.

Wij van NZLokaal vinden dit onbegrijpelijk.
Het CDA kwam met een motie om geld te gaan “sparen” voor een nieuwe hal.
Deze motie is voor ons ongeloofwaardig en onbegrijpelijk.
Met de huidige hoge inflatie en lage spaarrente vragen wij ons af of het gespaarde geld ooit voldoende zal zijn om de stijgende kosten te dekken.
Op de vraag binnen welke termijn het CDA denkt dat geld bij elkaar gespaard te hebben kwam geen antwoord.

Er zijn verschillende redenen om De Schelft nu te realiseren en niet het scenario te kiezen om het zwembad en de hal te scheiden.
Wij hebben daar 6 redenen voor:

1: 2 aparte gebouwen is veel kostbaarder dan 1 gezamenlijk gebouw.
2: de bouwkosten zullen door de inflatie alleen maar duurder worden.
3: de verenigingen zullen over een paar jaar geen leden en vrijwilligers meer hebben door gebrek aan een goede accommodatie.
4: over een aantal jaren is er weer een nieuwe gemeenteraad en zal de discussie weer helemaal van voor af aan overgedaan worden en er absoluut geen garantie is dat het dan door kan gaan.
5: het CDA denkt te kunnen sparen in de toekomst. Dit jaar was er een overschot maar over een paar jaar is de kans groot dat de gemeentebegroting in de min uitkomt. Moet er dan geld af?
6: Het Noordwijkerhoutse deel van de fractie van de CDA en andere raadsleden zijn steeds voor een complete Schelft geweest en willen die nu de hal uitstellen?
Daardoor laten zij hun kiezers in de steek, want iedereen weet van uitstel komt afstel.

Aan het eind van de discussie werd er gestemd. 13 raadsleden waren voor, en 13 tegen. Dat betekent dat er geen besluit is en er pas in september opnieuw over gesproken en gestemd kan worden.
NZLokaal hoopt heel erg dat tegenstemmers zullen inzien dat het veel efficiënter is om het zwembad en de sporthal in één keer te bouwen en in de tweede ronde toch voor zullen gaan stemmen om de inwoners hun dik verdiende mooie nieuwe Schelft te geven.

Groetjes,
De fractie van NZLokaal