Wij van NZLokaal zijn blij met de kuuroordstatus. Dus laten we daar gebruik van maken.
Wij zijn voorstander van groeiende en bloeiende natuur, goed verzorgde wandel- en fietsroutes met goede bewegwijzering en voldoende rustplekken en watertappunten.

Volgens onze aangenomen motie zouden er watertappunten bijkomen bij o.a. de langevelderslag en de duindamseslag.
Het is jammer dat er nu tijdens de zomer en de warmte nog geen watertappunten gerealiseerd zijn, nu zou het een zeer welkome aanvulling zijn.
De vraag is dan ook, is er al bekend wanneer ze aangelegd worden?
Ook zien wij graag dat er werk wordt gemaakt van schoon zwemwater in het Oosterduinsemeer.
De blauwalg is al jaren een doorn in het oog en het zou heel fijn zijn als dat op de korte termijn opgelost zou kunnen worden.
Er zijn oplossingen voorhanden, dus laten we deze toepassen. Verder zou een wandelroute rond het Oosterduinsemeer een welkome aanvulling zijn.
Er is 100.000 euro gereserveerd in 2024 voor voorzieningen in en om het meer, laten we dat geld goed gebruiken.
Onze vraag is dan ook of er nu al concrete plannen zijn om de blauwalg in het meer te bestrijden en of er naar mogelijkheden gekeken is en wat de uitkomst daarvan is?

Over de leefomgeving wil ik het volgende zeggen:
Het is fijn wonen in een schone en groene buurt waar je de buren kent.
Buurtgroen zorgt voor een beter woonklimaat, bevordert de sociale samenhang en voorkomt hittestress.
Mensen kunnen elkaar ontmoeten en kinderen kunnen met elkaar spelen. En als buurtbewoners participeren in de inrichting en het onderhoud van de buurt leren ze elkaar beter kennen en neemt de sociale veiligheid toe.
Aanvullend kunnen we de inwoners vragen of ze het gemeentelijke groen willen helpen water te geven. Al dan niet tegen een kleine vergoeding.
Wij zijn blij met de extra bedragen voor het onderhoud van het groen, want wat netjes is, blijft netjes.
NZLokaal is voorstander van meer mogelijkheden voor bewegen en sporten voor jong en oud.
Wij pleiten voor de aanleg van meer beweegtuinen, met name in de Zilk.
De beweegtuinen aan de Pilarenlaan en in Noordwijk zijn een groot succes dus het goede voorbeeld is er.

Weggegooid geld
Waar NZLokaal ook even bij stil wil staan is dat er vaak ook veel geld onnodig uitgegeven wordt.
We horen regelmatig dat bepaalde onderzoeken uitbesteed worden aan een duur bureau, wat echt niet altijd beter is, maar wel veel te veel geld kost.
Of bij de bomen, helaas gaat er door droogte of een verkeerde keuze groen op de verkeerde plaats nog veel groen dood en staat het er ten eerste armoedig bij en ten tweede worden er voor veel geld nieuwe bomen geplant.
Dit is echt zonde van het geld en van de tijd.
Aan de gooweg is een sloot verbreed voor watercompensatie.
Omdat bijna alle partijen uit de gemeenteraad daar geen GOM woningen willen, moet de gemeente dit van gemeenschapsgeld weer in de oude staat terug brengen, ook dit is weggegooid geld.
Zo kunnen we nog wel meer voorbeelden opnoemen, maar we willen eigenlijk gewoon een oproep doen om voorzichtig en niet te voorbarig met het gemeenschapsgeld om te gaan.

De indexering die wij betalen aan de gemeenschappelijke regelingen is erg hoog, hoger dan de indexering die de gemeenten zelf toepassen.
Als we die indexering verlagen, kunnen we veel geld besparen.
Daarom hebben we de volgende motie gemaakt, ik zal het dictum voorlezen:
-verzoekt het college:
-een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden om de jaarlijkse indexatie voor de gemeenschappelijke regelingen te uniformeren en te koppelen aan de prijsindexen voor de overheid, i.p.v. het voorstel van WFGR blind te volgen.
– in overleg te treden met de collega gemeenten om draagvlak te creëren voor de andere manier van indexeren.
-de resultaten van dit onderzoek nog dit jaar aan de raad te rapporteren.

De Schelft
Iedereen kent inmiddels het probleem van De Schelft.
Bijna alle raadsleden zijn er wel van overtuigd dat er een nieuwe Schelft met zwembad en sporthal moet komen.
Echter is De Schelft blijkbaar een bijzonder dossier.
Normaal gesproken als er een raadsvoorstel is voor iets wat geld kost, wordt er door het college gekeken waar het geld vandaan zou kunnen komen.
Het komt nooit voor dat de raad dit zelf moet doen, wij vinden dit een vreemde manier van werken en vragen ons af waarom dit nu anders is.
Dus de belangrijke vraag is hoe gaan we dit betalen en wat kunnen we doen om de exploitatiekosten naar beneden te brengen.
Er moet geld elders vandaan gehaald worden om dit te bekostigen.
In het amendement wat we samen indienen staat in onze ogen goed en gebalanceerd omschreven hoe we het financieel sluitend kunnen maken en waar de inwoners niet de dupe van zijn.

Dan is er nog het geld van de verzekering dat we al eerder hebben gekregen en dat inmiddels al uitgegeven is aan andere projecten waardoor wij dit geld opnieuw moeten lenen tegen een rente last van 96.000 euro per jaar.
Die rente hoort dus van de exploitatie kosten afgehaald te worden, omdat dit bij de projecten waar het aan uitgegeven is niet betaald hoeft te worden.
Ook zouden de groene rotondes “geadopteerd” kunnen worden door bedrijven om ze mooi te maken en bij te houden in ruil voor reclame.
Een nieuwe raadszaal kan wat ons betreft ook worden geschrapt. Laat het geld ten goede komen aan de inwoners! Dit atrium voldoet volgens ons prima.
En wie weet gaan we in de toekomst nog een keer fuseren en dan zou de nieuwe raadzaal alsnog weer te klein zijn.
Er zou ook meer geld vanuit het sociaal domein naar De Schelft kunnen, het is immers een groot sociaal doel.
Denk aan ontmoeten tegen vereenzaming, sportief fit en gezond blijven.
NZLokaal ziet het dan positief in voor De Schelft en samen zouden we dit voor elkaar kunnen krijgen voor de inwoners!

SAMEN STAAN WE IMMERS STERK!