De vraag over Omgevingsdienst West-Holland

Wally Rodenburg, Raadslid NZLokaal

Het raadslid Wally Rodenburg NZLokaal heeft de volgende rondvraag ingediend voor behandeling in de debatraad van 15 oktober 2019

Tijdens de RTG op 2 juli 2019 heeft de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) een presentatie gegeven waarin zij te kennen heeft gegeven ons elk kwartaal te informeren over de verbeterslag.

Omdat we regelmatig kritisch worden aangesproken over werk en handelswijze van de ODWH hebben wij op dit moment de volgende vraag:

Het 3e kwartaal is voorbij en, gelet op de signalen, is de fractie van NZLokaal benieuwd hoe het verbeterproces verloopt op gebied van de communicatie, klachtafhandeling en volledige en juiste afhandeling binnen de gestelde termijnen. Kunt u hierin inzicht geven? En als er nog geen verbeteringen merkbaar zijn, wat doet u in die gevallen dan? 

We zijn nog in afwachting van het antwoord op deze vraag. We laten het u zo snel mogelijk weten zodra het antwoord binnen is.