Raadscolumn Wally Rodenburg (NZLokaal): Slim bouwen, aandacht voor sociaal tot 1 x modaal

Namens NZLokaal zit ik Wally Rodenburg 48 jaar, gesteund door vrouw en onze twee kinderen voor het eerst in de gemeenteraad. Naast mijn verschillende werkzaamheden en Oranjevereniging is dit een mooie uitdaging om naar de toekomst te kijken.

Bevolkingsgroei in Noordwijk
Als ik kijk naar de verwachte bevolkingsgroei in onze nieuwe gemeente, hebben we in 2040 ongeveer 47.500 inwoners, een groei van ongeveer 4.500 inwoners. De bevolkingsgroep 65 jaar en ouder groeit in verhouding het snelst van 9.600 naar 13.200 inwoners. Een algemene uitspraak dat met ouderdom ook gebreken kunnen komen, kent iedereen. Maar wat houdt dit in?

Sociale woningbouw essentieel
Het is slim om eerst terug te kijken en te leren van het verleden. Om een goed vestigingsklimaat te creëren voor alle leeftijdsgroepen is sociale woningbouw essentieel. Landelijk houden we 30% aan. In de oude gemeente Noordwijkerhout was dit bijna 30%, in de oude gemeente Noordwijk was dit maar 18%. We komen nu bijna 1500 (100%) sociale woningen te kort in de kernen van Noordwijk. Het heeft vele jaren geduurd om deze achterstand op te lopen. We moeten dus een forse inhaalslag maken! Naar mijn bescheiden schatting kunnen we in 2040 deze woningvoorraad op peil brengen. Mits er structureel bij elk op te starten nieuwbouwplan 40% sociaal gebouwd gaat worden.

Wally Rodenburg, Raadslid NZLokaal

Gezien de bevolkingsgroei ontkomen we er niet aan en moeten we slimmer met onze vrije ruimte omgaan. Om ons buitengebied te sparen, waar wij toch allemaal erg trots op zijn.

Vergrijzing
Wat heeft dit nu allemaal te maken met de vergrijzing? We worden ouder en vaak ook hulpbehoevender. Daarnaast worden we nu gedwongen langer thuis te blijven wonen. Omdat er op dit moment nog niet naar de wens van vele senioren (betaalbaar) wordt gebouwd, blijven ze thuis. Of dit altijd verantwoord is, vraag ik mij af. De wachtlijst voor mensen met alzheimer is bijvoorbeeld erg lang, maar er is veel te weinig plek beschikbaar binnen onze kernen.

We moeten werken aan oplossingen. Geen verkapte sociale woningbouw welke na 10 jaar de vrije sector ingaat bijvoorbeeld. Laten we slim gaan bouwen met extra aandacht voor sociaal tot 1 x modaal, want hier ligt de grote sleutel van doorstroming. Laten we gaan voor het noodzakelijke van 100% sociaal tot 1 x modaal.

*Deze Raadscolumn verscheen op 24 september 2019 op de website van gemeente Noordwijk