Meerderheid gemeenteraad Noordwijk voor aangaande begroting 2020

Afgelopen dinsdag, 5 november, heeft de gemeenteraad zich gebogen over de begroting 2020. Het was een lange zit van 16.00 tot 00.01!

Tijdens deze begrotingsbespreking heeft NZLokaal drie moties (voorstellen) gedaan:

·       Groene Kernen
·       Energiecoach
·       Formule 1 op 3 mei 2020 in Zandvoort

Meer groen in de kernen
NZLokaal wil de achterstand wegwerken die er is opgelopen op het Openbare Groen. NZLokaal wil de wijken/kernen De Zilk, Ruigenhoek, de Victorwijk en Zeeburg van meer groen voorzien. Hiervoor is een bedrag gevraagd van € 142.839,- . Helaas is hiervoor geen meerderheid gehaald binnen de gemeenteraad.

De Energiecoach
Een Energiecoach komt bij de mensen thuis en kijkt of er kosten bespaard kunnen worden. De praktijk wijst uit, dat deze inzet van Energiecoaches effectief is. Het zorgt voor energiebesparing en het verlaagt de energierekening van huishoudens met gemiddelde van € 100, – , met uitschieters tot € 700 euro.
Het voorstel is aangenomen door de raad en het college gaat er mee aan de slag.

Formule 1 in Zandvoort
NZLokaal staat voor, dat voor de Grand Prix van Zandvoort op 3 mei 2020 de ondernemers ondersteunt worden in de breedste zin van het woord. Rond die tijd, zal er een enorme druk op onze regio komen. Dit moet goed en efficiënt gereguleerd worden. Dit met de intentie, dat de inwoners geen overlast ondervinden.

Het College gaat hiermee aan de slag en is content met de steun van NZLokaal. De gemeenteraad is akkoord gegaan met deze motie.