Eerste Raadsvergadering Nieuwe Gemeente Noordwijk

Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe Gemeente Noordwijk is ons vijfde fractielid geïnstalleerd. Met Wally Rodenburg is onze fractie helemaal compleet. Ook de 2 commissieleden die NZLokaal ondersteunen, Doris van Kampen en Gerard van der Klugt zijn deze vergadering geïnstalleerd.

Het was een bijzondere agenda, deze eerste raadsvergadering in de Duinpan in De Zilk. Na de installatie werd bijvoorbeeld een heel inhoudelijk punt besproken; het plan Maarten Kruytstraat, een nieuwbouwplan vlak achter de Hoofdstraat in Noordwijk aan Zee. Er was flink publiek afgekomen op dit onderdeel en de raadsleden hadden veel vragen. Al snel werd besloten volgende maand terug te komen op dit onderwerp. Lisette van der Vossen, namens onze fractie, sloot af met ‘’We moeten de lont uit het MaartenKruytvat halen’’.

Daarna kwam punt 6b van de agenda, de bespreking van het coalitieakkoord. De oppositie had zich goed voorbereid en kwam met heel veel vragen en kanttekeningen zoals de verwachting was. Het coalitieakkoord blijft ongewijzigd, maar zoals ter introductie gezegd: “Het is niet in beton gegoten” waarmee duidelijk aangegeven dat er voor alle partijen deze raadsperiode de ruimte is om met aanvullende suggesties te komen.
Na een lange avond werd uiteindelijk nog een aantal agendapunten doorgeschoven naar de volgende raad omwille van de tijd.