Fracties Doen! en NZLokaal stellen vragen ‘overdekt trainen en repeteren’  

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is logo-1024x299.jpg

Aan : Het college van B&W
Onderwerp : Overdekt trainen en repeteren voor Noordwijkse verenigingen
Datum : 23-4-2021

Aanleiding

Op Blik op Noordwijk is op 22 april een bericht verschenen over het overdekt kunnen trainen en repeteren voor Noordwijkse verenigingen. Hiervoor heeft de gemeente tijdelijke overkappingen geplaatst op het parkeerterrein van Sportcomplex Duinwetering.

In het bericht is te lezen dat het college dit besluit heeft genomen nadat zij in gesprek is gegaan met de sport- en cultuurverenigingen. Vervolgens kon deze ondersteuning snel via het Sportbedrijf Noordwijk tot stand komen. Enkele citaten uit het bericht is de fractie van NZLokaal uit het hart gegrepen: “Met de tijdelijke overdekte ruimtes kunnen er weer veel Noordwijkers op een verantwoorde manier in beweging blijven of zichzelf cultureel ontplooien”. En: “Veel verenigingen vinden het in deze tijd moeilijk om hun leden aangehaakt en gemotiveerd te houden.”

De fracties van NZLokaal en Doen! zijn van mening dat sport- en cultuurverenigingen onmisbaar zijn voor de sociale cohesie en de gezondheid van onze inwoners. De fracties waarderen het zeer dat het college zich op deze wijze heeft ingespannen voor de Noordwijkse verenigingen.

De geboden ondersteuning staat daarom in schril contrast met de ondersteuning aan de Noordwijkerhoutse en Zilkse verenigingen die op 14 november 2020 hun huisvesting zijn kwijtgeraakt bij de brand in De Schelft. Meer dan vijf maanden na de brand hebben deze sport- en cultuurverenigingen nog geen enkel perspectief op huisvesting voor hun activiteiten. Geen perspectief op herbouw van de Schelft en geen perspectief op een tijdelijke oplossing. In plaats daarvan heeft het college in zijn brief van 13 april jl. laten weten zich af te vragen of er wel een nieuwe Schelft moet komen, en “wat de mate van nut en noodzaak is voor een tijdelijke voorziening in afwachting van mogelijke nieuwbouw”.

De fracties van NZLokaal en Doen! zijn van mening dat de Noordwijkerhoutse en Zilkse verenigingen van Noordwijkerhout en De Zilk ook de ondersteuning van het college verdienen. Want ook zij willen blijven trainen en repeteren in de buurt en ook zij hebben te maken verlies van leden en vrijwilligers. Daarom hebben de fracties de volgende vragen aan het college.

Vragen

  1. Is het college ook met in Noordwijkerhout en De Zilk gevestigde sport- en cultuurverenigingen in gesprek gegaan over hun behoefte aan tijdelijke overdekte ruimtes voor training en/of repetities? Zo ja: we ontvangen graag een overzicht van deze verenigingen. Zo niet: waarom niet?
  2. Hebben het college en/of het Sportbedrijf Noordwijk de Noordwijkerhoutse en Zilkse verenigingen, waaronder de door de brand in De Schelft getroffen verenigingen, de oplossing van tijdelijke overdekte ruimtes in Noordwijkerhout aangeboden? Zo niet: waarom niet?
  3. Welke acties heeft het college ondernomen om tijdelijke overdekte ruimtes ook in Noordwijkerhout en/of De Zilk te realiseren?
  4. Welke acties gaat het college nog ondernemen om tijdelijke overdekte ruimtes in Noordwijkerhout en De Zilk te realiseren?
  5. Op welke manieren gaat het college de getroffen verenigingen van de brand in De Schelft nog anderszins ondersteunen waar het gaat om tijdelijke huisvesting?

Bij voorbaat dank voor een vlotte beantwoording,
Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van NZLokaal,
Lisette van der Vossen

Namens de fractie van DOEN!,
Astrid Warmerdam