Jaarthema gemeente Noordwijk

In de vergadering van de gemeenteraad van dinsdag 15 oktober werd besproken wat het nieuwe thema zou kunnen zijn voor het komende jaar 2020. Het college stelde voor te kiezen voor “75 jaar Vrijheid”, omdat dat goed aansluit bij landelijke activiteiten. Ook sloot dit mooi aan bij een enquête, die was gehouden onder het Digi-panel. Ons werd gevraagd om hier mee in te stemmen. In 2020 herdenken we het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. 75 jaar geleden en sindsdien vieren we, dat we in vrijheid leven, en in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan volgende generaties. De bevrijding betekende ook het herstel van onze vrije en open democratische-rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan. In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren tal van landelijke, regionale en lokale partijen door het hele land herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen.

De fractie van NZLokaal kon akkoord gaan met het collegevoorstel, inclusief het beschikbaar gestelde krediet van € 100.000, -. Geld, dat nodig is om allerlei activiteiten te kunnen bekostigen. Het verbaasde ons wel, dat oppositiepartijen zomaar wilden overgaan tot een dubbel budget, dus
€ 200.000, –  zonder goede onderbouwing. Wij hadden daar bezwaren tegen, omdat het uiteindelijk gaat om gemeenschapsgeld en je daar netjes en voorzichtig mee om moet gaan. Uiteindelijk werd besloten om dit agendapunt in een volgende vergadering van de raad nog eens goed tegen het licht te houden.